Vienoti Valmieras novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas noteikumi

Valmieras novada pašvaldībā ir pieņemti noteikumi “Par Valmieras novada pilsētu ielu uzturēšanas un lietošanas kārtību” un “Valmieras novada pašvaldības autoceļu un ielu sadalījums pa uzturēšanas klasēm”, kas nosaka vienotu kārtību Valmieras valstspilsētas, Rūjienas, Mazsalacas, Strenču un Sedas pilsētas ielu un novada autoceļu ikdienas uzturēšanu, lietošanu, attīstību un noteikumu izpildes kontrolei visā Valmieras novada teritorijā.

Pašvaldības ielu un autoceļu uzturēšana notiek pamatojoties uz ceļu klasifikāciju, satiksmes intensitāti, seguma tipu, tehnisko stāvokli, plānoto un pieejamo finansējumu un sociālekonomisko nozīmi, kā arī ņemot vērā uzturēšanas klases ziemas sezonai, kas ir no 16. oktobra līdz 15. aprīlim, un vasaras – no 16. aprīļa līdz 15. oktobrim.

Valmieras valstspilsētā ielu, ietvju un laukumu tīrīšanu un pārējās novada pilsētās un apvienību teritorijās ceļu uzturēšanu veic uzņēmumi ar ko Valmieras novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu atbilstoši iepirkumu rezultātiem. Pilsētu ielas un pašvaldības autoceļi tiek tīrīti prioritārā secībā, pamatojoties uz ceļu klasēm.

Valmierā ziemas sezonā tiek uzstādītas pagaidu ceļa zīmes noteiktos ielu posmos, lai nodrošinātu ielu attīrīšanu no sniega un nodrošinātu normālus braukšanas apstākļus. To veic nakts laikā, kad ir mazāka satiksme.

Personām ar invaliditāti, vienatnē dzīvojošam vai vientuļam trūcīgam vai maznodrošinātam vecuma pensionāram un aprūpes mājās pakalpojuma saņēmējam Pašvaldība nodrošina arī atbalstu māju ceļu (piebraucamā ceļa) uzturēšanā ziemas sezonā. Ceļa tīrīšana ir jāpiesaka tajā pašvaldības apvienības pārvaldē, kuras teritorijā atrodas attiecīgās mājas ceļš.

Noteikumi paredz Valmieras novada autoceļu segumu un nomaļu uzturēšanu. Tas nozīmē, ka nobrauktuves ir nekustamajiem īpašumiem pieguļošās teritorijas, kas robežojas ar pašvaldības ielu posmiem. Tās ir jāuztur nekustamā īpašuma īpašniekam (fiziskai vai juridiskai personai). Tā nodrošina nobrauktuves uzturēšanu un kopšanu līdz ielai vai ceļam.

Saistošie noteikumi un Valmieras novada pašvaldības autoceļu un ielu uzturēšanas klases ir pieejamas šeit (domes sēdes 8. un 9. jautājums).