Vienojas par kompromisu kravas transporta satiksmes organizēšanā pa Matīšu ciema ielām 

Aizvadīta Valmieras novada pašvaldības pārstāvju tikšanās ar Matīšu ciema iedzīvotājiem un vietējiem uzņēmējiem, lai atkārtoti pārrunātu kravas transporta satiksmes organizāciju pa Matīšu ciema ielām, kā arī iespējas uzlabot esošo situāciju.

Ceļu satiksmes drošības direkcija (CSDD) veica satiksmes drošības auditu ar mērķi pašvaldībai sniegt samērīgus ieteikumus drošības uzlabošanai. Auditā saņemts secinājums, ka esošais maršruts cauri Matīšu ciematam nav piemērots kravas transportam. Kopumā sniegti vairāki iespējamie risinājumi, no kuriem sākotnēji Burtnieku apvienības pārvalde kā reāli īstenojamu saskatīja Rūpniecības ielas brauktuvju paplašināšanu un krustojumu pārbūvi, kā arī ietves izbūvi. Tam būtu nepieciešama arī zemju īpašnieku piekrišanu, bet ierosinājums no iedzīvotāju puses tika kategoriski noraidīts.

Otram audita risinājumam – apvedceļu būvniecībai – kas no pašvaldības budžeta izmaksātu no 1,2 līdz 1,35 miljoniem eiro, izmaksas ir pārāk augstas. Salīdzinājumam pašvaldība visu novada autoceļu 1144 km garumā uzturēšanai gadā no Valsts autoceļa fonda saņem 1,64 miljonus eiro, kas nenosedz pat nepieciešamo minimumu. Tāpat šādiem apvedceļu izbūves projektiem šobrīd nav iespējams piesaistīt ārēju finansējumu, kā arī novada teritorijā ir citi autoceļi, kuri būtu sakārtojami prioritāri, lai būtu izbraucami, piemēram, pavasara/rudens šķīdoņu laikā.

Izprotot, ka vietējiem lauksaimniekiem, lai veiktu saimniecisko darbību, ir pamatota nepieciešamība izmantot koplietošanas ceļus, klātesošie tika aicināti vienoties par kompromisu. Diskusiju rezultātā visu pušu kopīgi pieņemti lēmumi ir:

  • veikt ielu seguma pretputekļu apstrādes intensitātes palielināšanu;
  • uzlabot redzamību, izzāģējot krūmus gar ielu malām un krustojumos, lai nodrošinātu sarkano līniju ievērošanu. Šāds pienākums ir visiem ielai piegulošo īpašumu īpašniekiem (skaidrojums pieejams šeit). Īpašnieki var lūgt pārvaldes palīdzību ielu sarkano līniju atbrīvošanā no apstādījumiem;
  • galvenā ceļa atcelšana Rūpniecības ielā, lai samazinātu ātrumu;
  • papildu ātruma ierobežojuma zīmes 30km/h;
  • iebraukšanas atļaujas smagā transporta kustībai pa Rūpniecības ielu;
  • uzlabot esošo ielu apgaismojumu, mainot spuldzes;
  • izvērtēt iespēju gar Matīšu pamatskolas sporta laukumu izbūvēt ietvi (šajā posmā ir visgrūtāk samainīties divām pretim braucošām automašīnām);
  • meklēt risinājumu Valmieras un Baznīcas ielu krustojumam, kur pastiprināti veidojas bedres.

Valmieras novada pašvaldībā aicina, pārvietojoties pa Matīšu centra ielām, būt piesardzīgiem, kā arī autovadītājus ievērot noteiktos ātruma un citus ierobežojumus!