Vidzemes stāstnieku festivāls “Stāsti krēslā”. Ceļi un neceļi

Stāsti krēslā

6. Vidzemes stāstnieku festivāls “Stāsti krēslā.” Ceļi un neceļi šogad norisināsies Valmieras novadā, piedāvājot stāstu pasākumus Valmierā, Sedā, Kocēnos un Mujānos. Festivāla dalībnieki apcerēs CEĻA tēmu, aplūkojot to no vēsturiskā, sociālā, mitoloģiskā, valodniecības u.c. aspektiem. Tā ir rotaļa ar jēdzieniem – ceļinieks, krustceles, ceļa rādītājs, krogs, tilts, ūdens ceļi, naktsmājas, ceļakāja, ceļamaize, sava ceļa gājējs, maldu ceļi kā arī vārdu spēle – blēņas, nerātnības, netikumi u.c.

Trijās festivāla dienās stāstnieki piedalīsies 3 publiskajos stāstu pasākumos Valmierā, Sedā un Mujānos, kā arī apmeklēs 2 lekcijas Valmieras integrētajā bibliotēkā, kurās aicināti piedalīties ikviens interesents. Vairākās ekskursijās iepazīsim Valmieras novada kultūrvēsturiskās vērtības. Ieplānoti arī stāstnieku kopienu stiprinoši pasākumi. Pirmo reizi Vidzemes stāstnieku festivālā skanēs stāsti krievu valodā.

Festivāla ieskaņā 26. maijā koncertzālē Valmiera plkst. 17.00 interesentus aicinām uz DZIRNAVU IELAS STĀSTIEM (tagad L. Paegles iela), kas būs turpinājums Valmieras bibliotēkas iedibinātajam stāstu ciklam par Valmieras ielām un apkaimēm. Pērnajā vasarā līdzīgs pasākums bija veltīts Jāņparka apkaimei. Stāstnieku lomā iejutīsies paši valmierieši un vēsturniece Ingrīda Zīriņa. Pasākums iecerēts UNESCO LNK Stāstu bibliotēku tīkla darbības ietvaros.

Festivāla svinīgā atklāšana notiks piektdien 27. maijā plkst. 12.30 Valmieras integrētajā bibliotēkā, kad stāstnieki no Latvijas novadiem ieradīsies Valmierā. Daļa festivāla dalībnieku vēl pirms atklāšanas viesosies Kocēnu pamatskolā.

Turpinājumā stāstnieki dosies uz  Sedu, kur iepazīsies ar pilsētu gida pavadībā un plkst. 15.00 Sedas kultūras namā kopā piedalīsies pasākumā “MAZI UN JAUTRI STĀSTI PAR KAIMIŅU BŪŠANU”, kurā latviešu un krievu valodā tiks apcerēti kaimiņattiecību daudzveidīgie aspekti. Stāstu pasākumā muzicēs Sedas krievu folkloras ansamblis SUDARUŠKA. Pēc Sedas festivāla dalībnieki dosies ekskursijā pa Strenčiem, kam sekos vakarēšana Kocēnu pagasta “Sudrabkalnu viesistabā” kopā ar kroņu meistari Judīti Bukšu.

Sestdien, 28. maijā plkst 10.00 Valmieras integrētajā bibliotēkā, kā daļa no Vidzemes stāstnieku festivāla publiskajām aktivitātēm, piedāvāsim divas lekcijas: Latvijas stāstnieku asociācijas valdes locekles M. Mellēnas lekcija “CEĻŠ DAŽĀDOS KULTŪRAS KONTEKSTOS” un novadpētnieces I. Amoliņas lekcija “KROGI VIDZEMĒ PIE VECĀ RĪGAS-PĒTERBURGAS CEĻA”.

Pēcpusdienā kopā ar novadpētnieci Inetu Amoliņu stāstnieki dosies izbraukumā, apmeklējot Kocēnu pagasta kultūrvēstures pieminekļus – senos krogus, Rubenes baznīcu un Mujānu Balto torni.

Plkst. 15.00 atjaunotajā Mujānu biedrības namā (Kocēnu pag.) ar LIELO STĀSTU VAKARU izskanēs 6. Vidzemes stāstnieku festivāls “Stāsti krēslā” Ceļi un neceļi. Pasākumā uzstāsties Latvijas stāstnieku kopienas spilgtākie dalībnieki, muzicēs Jērcēnu folkloras kopa MEŽĀBELE. Sarīkojumu vadīs Vidzemes stāstniece Agrita Gruzdiņa.

No plkst. 14.00 Mujānu biedrības namā darbosies kafejnīca. Stāstu cienītājus, kam nav sava transporta, sestdien plkst. 14.00 no Valmieras kultūras centra stāvlaukumā gaidīs autobuss uz Mujāniem. Izbraukšana no Mujāniem atpakaļ uz Valmieru – plkst. 17.00. Brauciens bez maksas.

Visos stāstnieku festivāla publiskajos pasākumos ieeja brīva.

Festivālu rīko Vidzemes stāstnieku kopa, biedrība “Cerības pakāpiens” (Seda) ar Valmieras novada pašvaldības, Valmieras bibliotēkas un Latvijas stāstnieku asociācijas finansiālu atbalstu un sadarbībā ar Mujānu biedrības namu, koncertzāli Valmiera, Sedas pilsētas bibliotēku un Sedas kultūras namu.

Festivāla koordinatore Agita Lapsa

tālr. 29334028