Vidzemes Augstskolu šogad absolvē 142 studenti

Piektdien, 18. jūnijā, diplomus saņem 142 Vidzemes Augstskolas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātes absolventi, viens no viņiem augstskolu beidz ar izcilību.

Koledžas studiju programmas šogad absolvē 20 studenti. Programmu “Mehatronika” absolvē viens students, “Koka ēku celtniecība un ekobūves” – 13 studenti un “Informācijas tehnoloģijas”- 6 studenti, iegūstot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Profesionālajā bakalaura studijas programmā “Komunikācija un sabiedriskās attiecības” beidz 13 absolventi, programmā “Mediju studijas un žurnālistika” – 10 absolventi, “Biznesa vadība” – 17 absolventi, “Informācijas tehnoloģijas” – 23 absolventi, “Tūrisma organizācija un vadība” – 14 absolventi, “Tūristu gids – ceļojumu un pasākumu organizators” – 15 absolventi, katrs iegūstot profesionālo bakalaura grādu un atbilstošās nozares profesionālo kvalifikāciju.

Profesionālajā maģistra studiju programmā “Biznesa vides vadība” – 9 absolventi, programmā “Kiberdrošības inženierija” – 4 absolventi, “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība” – 2 absolventi, “Tūrisma stratēģiskā vadība”– 8 studenti, katrs iegūstot profesionālo maģistra grādu.

Akadēmiskā maģistra studiju programmā “Mediji un informācijas pratība” – 7 absolventi, iegūstot sociālo zinātņu maģistra grādu komunikācijas zinātnē.

Sabiedrības zinātņu fakultāte īpaši lepojas ar Danu Āri, kura ieguvusi diplomu ar izcilību, absolvējot studiju programmu “Tūrisma stratēģiskā vadība”.

“Ir pagājuši vairāki gadi, kuru laikā veidojušās jaunas iepazīšanās un attiecības. Dzīvē daudz kas ir mainīgs, taču mūsu vērtības nemainās. Šajos pandēmijas apstākļos Vidzemes Augstskolas studenti ir spilgts apliecinājums tam, ka spēj pārvarēt daudz izaicinājumu. Mēs lepojamies ar saviem absolventiem, jo realitāte parāda, ka mūsējie ir visur! Politiķi, uzņēmēji, žurnālisti, viesu namu īpašnieki, kiberdrošības speciālisti, kuri strādā aizsardzības jomās, – visur var sastapt mūsu kādreizējos studentus. Palieciet zinātkāri, esiet drosmīgi un saglabājiet savas vērtības,” novēl ViA rektors Gatis Krūmiņš.

Izlaidums notiks Valmieras brīvdabas estrādē, ievērojot visus drošības pasākumus. Tā kā sveicēji šogad aicināti palikt mājās, izlaidums tiks translēts arī tiešsaistē.

Informāciju sagatavoja:
Monika Sproģe, Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciāliste