Vidzemes Augstskolas docētāji piedalījušies izdevniecības Routledge grāmatas sagatavošanā par pandēmijas ietekmi uz studiju procesu

Izdevums Izdevumā “Remote Learning in Times of Pandemic. Issues, Implications and Best Practice”

Pandēmija ir nopietns izaicinājums visai pasaules izglītības sistēmai kopumā. Tās ietekmi uz mācību procesa izmaiņām, pielāgošanos un ar to saistītajām problēmām pētījuši arī Vidzemes Augstskolas docētāji un zinātnieki, kuru veikums – vairāki zinātniskie raksti – publicēti grāmatā arī vienā no pasaulē prestižākajām zinātnisko darbu izdevniecībām ‘’Routledge”.

Izdevumā “Remote Learning in Times of Pandemic. Issues, Implications and Best Practice” (Attālinātais mācību process pandēmijas laikā. Problēmas, ietekme un labās prakses piemēri) ir apskatīta Covid-19 pandēmijas ietekme uz mācību un studiju procesu, mācību modeļiem, pielietoto labo praksi un izaicinājumiem to realizēšanā. Šajā izdevumā divu nodaļu autores ir  Vidzemes Augstskolas docētājas: PhD. Agnese Dāvidsone, Mg.sc.soc. Liene Ločmele, Dr.psych. Vineta Silkāne un Dr.paed. Anžela Jurāne-Brēmane.

Par izaicinājumiem augstākās izglītības laukā apkopojumu sniedz Liene Ločmele kopā ar Barbaru Rutu Burki (Barbara Ruth Burke) pievēršoties pandēmijai kā jaunai un sarežģītai ērai studiju procesā un ikdienā. Savukārt Agnese Dāvidsone kopā ar Vidzemes Augstskolas docētājām Vinetu Silkāni, Anželu Jurāni-Brēmani un kolēģiem no Viļņas universitātes savā rakstā pievēršas sociālo simulāciju pārnesei uz tiešsaistes vidi, pedagogu virtuālajai klātesamībai un komunikācijai jaunajos apstākļos.

Kā uzsver Agnese Dāvidsone: “Abi raksti balstīti autoru personīgajā pieredzē. Lasītāji novērtēs, ka mēs ne tikai centāmies izdzīvot pandēmijas izraisīto unikālo pārmaiņu procesā un sameklēt piemērotāko risinājumu vienai vai otrai problēmai, bet aizrautīgi reflektējām par notiekošo un ieguvām ļoti vērtīgas atziņas savu pedagoģisko prakšu attīstībai”.

Informāciju sagatavoja:
Modris Apsītis, Vidzemes Augstskolas sabiedrisko attiecību speciālists