ViA Atvērtā universitāte aicina pieteikties rudens semestra kursiem

Atverta Universitate

Vidzemes Augstskolas (ViA) Atvērtā Universitāte piedāvā iespēju ikvienam apgūt augstākā līmeņa zināšanas sev interesējošās tēmās. Tāpēc aicinām pieteikties rudens semestra studiju kursiem studiju programmās, ko piedāvā ViA. Pieteikšanās kursiem atvērta no 14. augusta, aizpildot pieteikuma veidlapu, kas pieejama www.va.lv sadaļā Pieaugušo izglītība vai šeit, vai rakstot e-pastā uz .

ViA Atvērtā universitāte piedāvā iegūt zināšanas biznesa vadībā, tūrismā, medijos un komunikācijā, informācijas tehnoloģijās, virtuālajā realitātē un viedajās tehnoloģijās, mehatronikā, ilgtspējīgā ēku būvniecībā, kā arī apgūt kursus pašizaugsmei un personas attīstībai.

Kopumā gadā interesentiem pieejama izvēle no teju 200 studiju kursiem bakalaura līmeņa un gandrīz 90 maģistra līmeņa studijās. Lai studētu Atvērtajā universitātē, nav jākārto iestājpārbaudījumi, bet jābūt apgūtai iepriekšējai izglītībai – ar vidējo izglītību ir iespējams pieteikties koledžas un bakalaura līmeņa studiju kursiem, savukārt ar augstāko un bakalaura izglītību iespējams izvēlēties maģistra līmeņa studiju kursus. Mācību maksa par kursu tiek piemērota atbilstoši studiju maksai par 1 kredītpunktu (KP) attiecīgajā studiju programmā. Bakalaura līmeņa kursi visbiežāk notiks Valmierā ViA telpās, bet dažreiz arī attālināti. ViA piedāvā ļoti elastīgu lekciju grafiku maģistra līmeņa studijām – lekcijas notiek tikai piektdienās un sestdienās, nodrošinot arī attālināto mācību iespējas. Ar visiem pieejamajiem mācību kursiem ir iespējams iepazīties ViA tīmekļvietnē www.va.lv.

Atvērtā universitāte ir unikāla un mūsdienīgu iespēja studēt tikai to, kas interesē, apmeklējot lekcijas kopā ar studentiem augstskolā. Tā ir laba iespēja apgūt jaunas kompetences un prasmes, paaugstināt konkurētspēju tirgū un studēt arī tad, ja kāda iemesla dēļ nevar apgūt pilnu studiju programmu augstskolā. Pēc studiju kursa beigām ir iespējams saņemt arī apliecību par iegūtajiem kredītpunktiem, kas noderēs tālākajās studiju gaitās jebkurā Latvijas augstskolā vai koledžā. Vairāk informācijas ViA mājaslapā www.va.lv.

Informāciju sagatavoja:

Krista Gromova,

Vidzemes Augstskola