Vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšana

Laikā no 2022. gada 11. jūlija līdz 26. jūlijam notiek kandidātu izvirzīšana darbam Valmieras novada vēlēšanu iecirkņu komisijās Latvijas Republikas 14. Saeimas vēlēšanu organizēšanai. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam iecirkņu komisijās ir:

 • reģistrētajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
 • ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
 • vēlēšanu komisiju locekļiem.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

 • kurš prot latviešu valodu;
 • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
 • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu  saraksta iesniegšanai;
 • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
 • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikumus var iesniegt līdz 2022. gada 26. jūlijam pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā, elektroniski uz e-pastu: , pa pastu uz adresi: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV‑4201 vai ievietojot valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru (VPVKAC) pastkastēs ar norādi “Vēlēšanu komisijai”

 • Lāčplēša ielā 2, Valmierā;
 • Alejas ielā 8, Kocēnu ciemā, Kocēnu pagastā;
 • Skolas ielā 11, Matīšu ciemā, Matīšu pagastā;
 • Pērnavas ielā 4, Mazsalacas pilsētā;
 • “Pagasta nams”, Naukšēnu ciemā, Naukšēnu pagastā;
 • Raiņa ielā 3, Rūjienas pilsētā;
 • Rīgas ielā 7, Strenču pilsētā;
 • Nākotnes ielā 3, Trikātas ciemā, Trikātas pagastā.

VEIDALAPA (pieteikšanās vēlēšanu iecirkņiem)

VĒLĒŠANU IECIRKŅU SARAKSTS

Papildus informācija Centrālā vēlēšanu komisijas mājaslapā – ŠEIT.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Valmieras novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju Ilzi Polku pa tālruni 29107921.