Valsts prezidents iepazīstas ar Vidzemes Augstskolas pētniecības pieredzi un padomes redzējumu par augstskolas stratēģiju

Valsts prezidents iepazīstas ar Vidzemes Augstskolas pētniecības pieredzi un padomes redzējumu par augstskolas stratēģiju

Šodien, 6. maijā, apmeklējot Valmieras novadu, Valsts prezidents Egils Levits tikās ar Vidzemes Augstskolas (ViA) vadību un padomi, kā arī studentu pārstāvjiem, lai pārrunātu padomes darbu, studiju procesu un ViA attīstības plānus.

Vidzemes Augstskolas padomes priekšsēdētājs profesors Dr. rer. pol. Arnis Sauka norādīja, ka padomei ir nozīmīgs uzdevums – izstrādāt augstskolas stratēģiju, kas ir cieši saistīta ar augstskolas stratēģisko specializācijas virzienu definēšanu. Stratēģiskā specializācija kalpo par pamatu augstskolas stratēģiskās attīstības plānošanai, nosakot primāri attīstāmās zinātnes nozares un studiju virzienus, tādēļ tam ir jābūt pārdomātam dokumentam, uzsvēra A. Sauka.

Pārrunājot augstskolas pieredzi pētniecībā, Vidzemes Augstskolas rektora pienākumu izpildītāja Agnese Dāvidsone norādīja, ka ikvienā pētījumu virzienā ViA sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu partneriem no citām augstskolām un partneriem no industrijas.

Valsts prezidents arī interesējās par studentu piesaisti, īpaši no Latvijas diasporas, un jaunā rektora atlases procesu.

Pēc tikšanās ar ViA vadību un padomi, kā arī studentu pārstāvjiem Valsts prezidents Egils Levits piedalījās debašu cikla “#Satversmei100: vērtības nākotnei” trešajā diskusijā “Kurš kontrolē dzīvi? Mākslīgais intelekts – privātums – brīvība”.

Informāciju sagatavoja Valsts prezidenta kanceleja

FOTO: Ilmārs Znotiņš, Valsts prezidenta kanceleja