Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēni iesaistās pilsonisko iniciatīvu konkursā

Valmieras Valsts ģimnāzijaa

Šī gada sākumā Latvijas Pilsoniskā alianse, ar ASV vēstniecības Latvijā atbalstu, aicināja Latvijas skolu 7.–12. klašu skolēnus pieteikties dalībai izglītības programmai “Jaunais Pilsonis”. Programmai 2021./2022. mācību gada pavasara semestrim pieteicās arī Valmieras Valsts ģimnāzijas 8.a un 11.c klase.

Lai veicinātu patriotismu un interesi par vēsturi, 8.a klases skolēni piedalījās interaktīvajā spēlē “Ak, kaut man Daliņa kājas būtu” un “Hernhūtiešu ceļi Valmierā”. Aktivitāšu laikā skolēni pieminēja Latvijas pirmo olimpieti-medaļnieku Jāni Daliņu, sakopjot viņa kapa vietu.

Taču, lai paustu atbalstu Ukrainas tautai, 11.c klases skolēni piedalījās dažādās akcijās: šķiroja saziedotās mantas bēgļiem no Ukrainas, piedalījās atbalsta koncertā un svecīšu nolikšanas akcijā, palīdzēja veidot kamuflāžas tīklus. Tāpat skolēni piedalījās virknē Demokrātijas nedēļas un Eiropas dienas aktivitāšu – piedalījās hakatonā, organizēja Eiropas dienas pasākumu “Cilvēces lielākā vērtība¬ – BRĪVĪBA!”, aicinot skolēnus pastāstīt par savām idejām, kas asociējas ar vārda brīvību u.c. vērtībām.

Šogad programmā “Jaunais Pilsonis” 1. vietu ieguva Siguldas Valsts ģimnāzijas 7.e klase, 2. vietu Rīgas Centra Daiļamatniecības 7.a klase un 3. vietu Valmieras Valsts ģimnāzijas 11.c klase.

Programmas norises laikā nodarbības notika gan attālināti, gan klātienē, tajās lektori ar skolēniem diskutēja par dažādiem ar pilsoniskās sabiedrības jautājumiem, lai paaugstinātu viņu izpratni par pilsoniskā aktīvisma nozīmi un kritisko domāšanu un, vienlaikus, mudinātu jauniešus būt pilsoniski aktīviem. Ņemot vērā aktuālo situāciju, diskutēts arī par karu Ukrainā un apspriestas iespējas, kā šajā situācijā iesaistīties, atbalstīt un būt aktīvam pilsonim. Kopumā visā Latvijā novadītas 30 nodarbības 31 klasei – no tām 18 klases pamatskolas posmā, 11 – vidusskolas un 2 kursi no vidējās profesionālās izglītības iestādēm.

Informāciju sagatavoja:
Katrīna Sakalauska, Latvijas Pilsoniskā alianse