Valmieras Valsts ģimnāzija starptautiska projekta ietvaros veidos paplašinātās realitātes spēli

Tiešsaistes tikšanās

Valmieras Valsts ģimnāzija kopā ar piecām partnerorganizācijām – Latvijas Universitāti, Formative Footprint S.L. (Spānija), MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. [E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP] (Grieķija), Atermon B.V. (Nīderlande), Consorzio Comunita’ Brianza Societa’ Cooperativa Sociale – Impresa Sociale (Itālija)- ir uzākusi īstenot Erasmus+ programmas projektu “Paplašinātās realitātes interaktīva izmantošana mācību procesā ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanai” (vienošanās Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000032485).

Projekta interaktīvais mērķis ir atbalstīt vispārizglītojošo izglītību ilgtspējīgas attīstības mērķu mācīšanai, dodot skolām iespēju izmantot paplašinātās realitātes metodes savā izglītības praksē, tādējādi attīstot, radot un ieviešot inovatīvas ilgtspējīgas attīstības mērķu klases.

Projekta ietvaros iecerēts izveidot plašinātās realitātes spēli, kas papildinās Skola2030 mācību programmu realizēšanu skolās, kā arī radīs inovatīvu, interaktīvu un uz spēlēm balstītu ilgtspējīgas attīstības mērķu vidi. Spēle būs izveidota angļu valodā un tulkota iesaistīto partnervalstu valodās: spāņu, latviešu, itāļu, grieķu un holandiešu valodā. Spēlei izstrādās metodiskās vadlīnijas, kas atbalsta mūsdienīgas, interaktīvas un efektīvas ilgtspējīgas attīstības mērķu vides ieviešanu, izmantojot paplašinātās realitātes tehnoloģijas. Projekta ieguvēji būs divas mērķa grupas: skolotāji un 14-19 gadus veci skolēni.

Projekta īstenošanas rezultātā pedagogi būs attīstījuši savas kompetences, lai izmantotu digitālos rīkus savā ikdienas darbā ar jauniešiem; skolēni būs ieguvuši zināšanas, prasmes un nepieciešamo attieksmi rīkoties lokāli, lai veicinātu ilgtspējīgu attīstību savā reģionā un pasaulē; būs izveidots inovatīvs rīks – paplašinātās realitātes spēle par ilgtspējīgas attīstības mērķiem; izveidoti metodiskie materiāli darbam ar inovatīvo paplašinātās realitātes spēli visu partnerorganizāciju valstu valodās; organizētas rezultātu izplatīšanas konferences katrā no projekta dalībvalstīm.

Projektu uzsākts īstenot 2021. gada 1. decembrī, tas noslēgsies 2023. gada 30. novembrī.

Projekta kopējais budžets: 209 628,00 EUR.

Plašāk par projektu lasiet šeit.