Paplašinātās realitātes (AR) interaktīva izmantošana mācību procesā ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanai

Paplašinātās realitātes (AR) interaktīva izmantošana mācību procesā ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanai

Projekta iesniedzējsValmieras Valsts ģimnāzija
Projekta nosaukums“Paplašinātās realitātes (AR) interaktīva izmantošana mācību procesā ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanai”
Vienošanās Nr. 2021-1-LV01-KA220-SCH-000032485
Projekta finansējums209 628, 00 EUR
Projekta mērķisProjekta mērķis ir atbalstīt vispārizglītojošo izglītību ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) mācīšanai, dodot skolām iespēju izmantot paplašinātās realitātes (AR) metodes savā izglītības praksē, tādējādi attīstot, radot un ieviešot inovatīvas IAM klases. 
Projekta uzdevumi– Veidot spēcīgu partnerību, kuras pamatā ir mācīšanās vienam no otra, kas stiprina iesaistīto partnerorganizāciju, kā arī vietējo, valsts un starptautisko tīklu kapacitāti;
– Radīt iespējas iesaistītajām partnerorganizācijām un profesionāļiem attīstīties kā jauniešu inovatīvu mācību procesu atbalstītājiem un veidotājiem, izmantojot AR tehnikas;
– Izstrādāt divus projektu rezultātus, kas atbalsta vispārējo izglītību IAM mācīšanai interaktīvā un saistošā veidā, iesaistot digitālos rīkus, kas ir atvērti un pieejami skolām, skolotājiem un citām ieinteresētajām pusēm;
– Izstrādāt un veicināt vienu mācību mobilitāti, lai nodrošinātu un sniegtu iesaistītajiem profesionāļiem pārliecību par sevi un nepieciešamajām kompetencēm, lai ieviestu jauninājumus savā praksē.

AR spēle, kas papildina Skola2030 mācību programmu realizēšanu skolās, kā arī rada inovatīvu, interaktīvu un uz spēlēm balstītu IAM vidi, tiks izveidota angļu valodā un tulkota iesaistīto partnervalstu valodās: spāņu, latviešu, itāļu, grieķu un holandiešu valodā. Spēlei tiks izstrādātas metodiskās vadlīnijas, kas atbalsta mūsdienīgas, interaktīvas un efektīvas IAM vides ieviešanu, izmantojot AR tehnoloģijas, iesaistīto partnervalstu un angļu valodās. Projekta ieguvēji būs divas mērķa grupas: projekta tiešā mērķa grupa ir skolotāji. Viņi ir tie, kas attīstīs savas kompetences un aktīvi piedalīsies projekta rezultātu izstrādē un veidošanā. Šī projekta netiešā mērķa grupa ir 14-19 gadus veci skolēni.
Projekta darbības laiks01.12.2021. – 30.11.2023.
Projekta partnerorganizācijasP1 – Latvijas Universitāte (Latvija)
P2 – Formative Footprint S.L. (Spānija)
P3 – MPIRMPAKOS D. & SIA O.E. [E-SCHOOL EDUCATIONAL GROUP] (Grieķija)
P4 –Atermon B.V. (Nīderlande)
P5 – Valmieras Valsts ģimnāzija (Latvija)
P6 – Consorzio Comunita’ Brianza Societa’ Cooperativa Sociale – Impresa Sociale (Itālija)
Projekta publicitāte18.03.2022. Valmieras Valsts ģimnāzija starptautiska projekta ietvaros veidos paplašinātās realitātes spēli