Valmieras Valsts ģimnāzija piedalās projektā skolēnu mentālās veselības uzlabošanai

Valmieras Valsts ģimnāzija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) piedalās projektā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un augusta beigās izstrādāja savu “Labbūtības ceļakarti”.

Projekta ietvaros norisināsies dažādi izglītojoši un radoši pasākumi skolēnu mentālās veselības uzlabošanai.

“Labbūtības ceļakartes” pirmajā nedēļā “Kas ir mentālā veselība?” jauniešiem būs iespēja tikties ar mentālās veselības ekspertiem, iesaistīties sarunās un noskaidrot interesējošus jautājumus par sev satraucošām tēmām.

“Saliedēšanās maratonā” skolēni tiks aicināti iesaistīties dažādās skolēnu parlamenta pārstāvju veidotajās aktivitātēs, lai veicinātu sadarbību un saliedētību klašu starpā.

Norisināsies arī praktiskas nodarbības “Kā palīdzēt sev?”, kur speciālistu vadībā būs iespēja stiprināt mentālo veselību caur fiziskām aktivitātēm.

Projekts noslēgsies ar pasākumu “Turpinājums sekos”, kura laikā skolēni ar saviem vienaudžiem varēs dalīties jauniegūtajā pieredzē un iespaidos.

Uz drīzu tikšanos pasākumos!

Informāciju sagatavoja:

Sanija Linda Cine,

Valmieras Valsts ģimnāzijas skolēnu pašpārvaldes prezidente

Plašāk par projektu šeit.