Valmieras novada skolās īstenos aktivitātes psihoemocionālās labsajūtas celšanai

Septiņas Valmieras novada izglītības iestādes Valmierā, Rūjienā, Mazsalacā un Trikātā, saņemot finansējumu 1000 eiro apmērā, iecerējušas īstenot skolas “Labbūtības ceļakarti”, kas ir psihoemocionālās un pilsoniskās līdzdalības kompetences stiprināšana izglītības iestādēs.

Projekts “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” notiek vairākos posmos. Augustā visos Latvijas reģionos pašpārvalžu komandas trīs dienu klātienes mācībās apguva zināšanas par psihoemocionālo veselību, vienaudžu atbalsta formām, iniciatīvas attīstīšanu un pārmaiņu vadību, kā arī izstrādāja savas skolas “Labbūtības ceļakarti”. Septembrī jauniešu līderi kopā ar atbalsta personām-skolotājiem piedalījās vienas dienas tiešsaistes mācībās par projektu iesniegšanu.

Valmieras Valsts ģimnāzijas mērķis šī projekta ietvaros ir uzlabot komunikāciju un stiprināt uzticību skolēnu un skolotāju, kā arī pašu skolēnu vidū, kas īpaši pasliktinājusies pandēmijas ietekmē. Lai sasniegtu mērķi, skolā plānotas sarunas un praktiskas nodarbības kopā ar mentālās un fiziskās veselības speciālistiem, norisināsies “saliedēšanās maratons”, kurā skolēni un skolotāji stiprinās komandas garu prāta un sporta spēlēs.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija vēlas skolā radīt atvērtu, drošu un mājīgu atmosfēru un atgriezt skolēnos vienotības sajūtu. Projekta ietvaros sadarbībā ar Vamieras Pusaudžu resursu centru plānota lekcija par mentālo veselību, skolas pašpārvalde vēlas organizēt foto orientēšanos, paredzēts, ka skolā viesosies improvizācijas meistari. Komfortam veltītā nedēļā skolēni varēs nākt uz skolu pidžamā un čībās, piedalīties jogas un meditācijas meistarklasē un apmeklēt kino vakaru. Akcentējot kustību nozīmi mentālās veselības un labsajūtas uzlabošanā, klases piedalīsies sportiskā izaicinājumā, krājot noietos un noskrietos kilometrus lietotnē “Strava”.

Valmieras 5. vidusskola vēlas izveidot skolas telpās vēl vienu atpūtas stūrīti, jo līdzšinējā pieredze liecina, ka šādas vietas ir populāras un iecienītas skolēnu vidū, kā arī īstenot ilgi loloto ieceri par skolas talismanu – masku, kas piedalītos dažādos skolas pasākumos un starpbrīžos uzmundrinātu skolēnus.

Valmieras Viestura vidusskola, piesaistot jomas speciālistus, vēlas īstenot aktivitātes 7.-12. klašu skolēniem un pedagogiem, lai aktualizētu mentālās veselības problēmas jauniešu vidū un pilnveidotu pedagogu spējas tās atpazīt un novērst, kā arī iedrošināt viņus palīdzības saņemšanā.

Rūjienas vidusskola organizēs saliedēšanās pasākumu skolēnu pašpārvaldei, kura laikā tā izstrādās jaunus priekšlikumus ilgtspējīgiem pasākumiem, sporta un izglītības aktivitātēm, kas paredzētas visiem skolēniem, pedagogiem, ģimenēm, kā arī plānos un īstenos erudīcijas spēli. Kā norāda Rūjienas vidusskola, šī erudīcijas spēle būtu alternatīva ierastajām viktorīnām un prāta spēlēm, lielisks piemērs, kā apvienot un pasniegt akadēmiskās zināšanas un stundās apgūto, radot košu un modernu vidi. Šovā plānots ietvert pārsteidzošus eksperimentus, gaismas šovu, video projekcijas un interaktīvās balsošanas lietotnes.

Mazsalacas vidusskola iecerējusi 9.-12. klašu skolēniem rīkot tikšanos ar produktivitātes un izaugsmes treneri, kuras laikā jaunieši izveidotu savu personīgās izaugsmes karti. Aktivitātē “Jaunietis jaunietim!” 5.-8. klašu skolēniem paredzētas izglītojošas nodarbības par mentālo un psihoemocionālo veselību un laika plānošanu, skolēni kopīgi veidos informatīvus plakātus, ko vēlāk izvietos skolā izveidotajā “Labbūtības stūrītī”, kura iekārtošanai par projektā pieejamo finansējumu iegādāsies pufus un galda spēles. Ja epidemioloģiskā situācija ļaus, skolēnu pašpārvalde un projekta darba grupa dosies pieredzes apmaiņā uz Salacgrīvas vidusskolu.

Trikātas pamatskolā, līdzdarbojoties visām klašu grupām, iecerēts izveidot “komunikācijas salu” – telpu skolas bibliotēkā, kuras iekārtojumu veidos ar pufiem, kas būs šūti, iedvesmojoties no skolēnu radītajām skicēm, kā arī tajā atradīsies skolēnu pašu šūti mobilo telefonu turētāji. Līdztekus radošām un praktiskām nodarbēm projekta ietvaros skolēni veidos plakātus un infografikas par mentālo veselību un savstarpējās komunikācijas uzlabošanu, ko izvietos “komunikācijas salā”.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētajā projektu konkursā “Atbalsts psihoemocionālās veselības veicināšanas pasākumiem skolās Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” apstiprināti 44 projekti, aptverot 122 izglītības iestādes. Kopējais projektiem piešķirtais finansējums ir 121 665,44 eiro. Detalizētākā informācija par projektu ir pieejama tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv.

Projekti tiks īstenoti Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.