Valmieras pilsētas teritorijas uzturēšanu nodrošina dažādi pakalpojumu sniedzēji

Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem Valmieras pilsētas saimniecisko darbu veikšanu pilsētā no augusta nodrošina uzņēmumi SIA “Clean R” un SIA “Valmieras namsaimnieks”, koku kopšanu no jūlija nodrošina SIA “Zemgales saules koki”.

Lai nodrošinātu teritoriju kopšanu, pilsēta sadalīta piecās zonās, no kurām Burkānciema teritorijas uzkopšanu veic SIA “Valmieras namsaimnieks”, savukārt Pārgaujas, Zvirgzdukalna, Jāņparka un pilsētas centra uzkopšanu veic SIA “Clean R”. Visās pilsētas daļās darbi izpildāmi atbilstoši teritoriju uzkopšanas shēmai un saskaņā ar konkrētajai teritorijas grupai noteiktajām prasībām. Teritoriju uzkopšanas līgums būs spēkā vienu gadu.

Atbilstoši Valmieras novada pašvaldības dotajiem uzdevumiem koku kopšanu Valmierā līdz nākamā gada jūnijam nodrošina SIA “Zemgales saules koki”. Tas nozīmē nokaltušo, stipri bojāto un bīstamo koku ciršanu atbilstoši atļaujām koku ciršanai ārpus meža, bīstamo koku vai zaru nozāģēšanu avārijas situācijās, kā arī zaru izzāģēšanu, vainagu sakopšanu, vainagu stiprināšanu un polardēšanu pēc pašvaldības rakstiska pasūtījuma.

Lai ziņotu par vajadzībām Valmieras pilsētvidē, kur nepieciešams saimniecisks risinājums – nesakoptiem īpašumiem, sanitārās tīrības jautājumiem, bīstamām vietām vai bojātu infrastruktūru –, aicinām zvanīt pa Operatīvās informācijas centra bezmaksas diennakts tālruni 8484. To apkalpo un koordinētu tālāku informācijas apriti nodrošina Valmieras novada pašvaldības policija.