Valmieras pieteikums Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titulam – atklāti patiess un motivējošs

Valmieras pilsēta Latvijā un starptautiski vairāk ir atpazīstama ar sasniegumiem ekonomikā un sportā. Rezultāti ekonomikā atspoguļo valmierieša pragmatisko dabu, rezultāti sportā – mērķtiecību un smagu darbu ceļā uz panākumiem. Valmieras vēlme kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu (EKG) ir saistīta ar vajadzību transformēties, lai kļūtu arī par augstas kultūras mikro–lielpilsētu, kur kultūra mijiedarbojas ar pragmatisku saimniekošanas tradīciju.

Valmiera kopā ar Valmieras novadu vēlas kļūt par mikro–lielpilsētas paraugmodeli – pašvaldība ar industriālu vidi un lauku teritorijām, spējot veiksmīgi risināt līdzās pastāvošos izaicinājumus dažādās sabiedrības dzīves dimensijās.

“Mēs tiecamies tikt atzīti un pamanīti Eiropā un pasaulē arī kultūras jomā, vienlaikus apzinoties esošo kultūras “plaisu”, kas ceļā uz mērķi ir jāpārvar un jāaizpilda. Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 konkurss ir nepieciešamais katalizators, kam Valmiera pievienos neatlaidīgu darbu ilgā laika periodā. Tituls būs iedvesmas un spēka avots ilglaicīgam darba cēlienam, kuru iesim soli pa solim, kopā ar sabiedrību izceļot gaismā savas spējas un priekšrocības kultūras jomā, vienlaikus atklājot arī trūkumus un sāpīgās vietas. Mēs īstenosim vērienīgu pasākumu kopumu, kura sagatavošana ir sākta jau 2021. gadā,” par pieteikuma stāsta Valmieras pilsētas EKG2027 mākslinieciskās programmas vadītājs Reinis Suhanovs.

Valmieras programmas vadmotīvs ir KONVERSIJA (pārmaiņa, parādības stāvokļa maiņa), aizsākot virkni procesu, kuros piedzīvosim būtiskas domāšanas un attieksmes maiņas, attīstot Valmieru kā mikro–lielpilsētu. Tā ir izcila dzīvesvieta cilvēkam, kuru interesē kultūra, ekonomika un ilgtspējīga vide. Mūsu kultūras programma balstās trīs augstākajos mērķos:

  1. PAMANI UN ATZĪSTI MŪS!;
  2. AIZPILDĀM KULTŪRAS PLAISU!;
  3. VEIDOJAM ILGTSPĒJĪGU VIDI.

Valmieras EKG programma ir strukturēta kā piecu secīgu un savstarpēji saistītu ciklu kopums. Laikā no 2021. līdz 2026. gadam noritēs cikls PROCESS – KONVERSIJA, kad īstenosim programmas sagatavošanas periodu. Tas būs nozīmīgo pārmaiņu laiks. Mēs uzskatām, ka gatavošanās svētkiem un to gaidīšana ir daļa no svētkiem. Tā sasniegsim lielo mērķi – radīt un aizpildīt novada kultūrtelpu ar jaunu kultūras un radošo industriju piedāvājumu, saturu, norisēm. Mēs veicināsim sabiedrības līdzdalību, aicināsim izzināt, sajust, izteikt viedokli, piedalīties. Veidosim jaunas partnerības, attīstīsim kultūrvietas.

Četri pārējie cikli būs 2027. gada norises, kas saistītas ar dabas ritējumu – gadalaikiem:
ZIEMA – PAMANI UN ATZĪSTI MŪS!
PAVASARIS – AIZPILDĀM KULTŪRAS PLAISU!
VASARA – VEIDOJAM ILGTSPĒJĪGU VIDI!
RUDENS – REFLEKSIJA

Tas viss, lai kopā attīstītu un pilnveidotu mūsu spējas izprast, radīt un patērēt pasaules līmeņa kultūru tās visdažādākajās izpausmēs, tādā veidā apliecinot un nostiprinot novada kā pievilcīgas kultūrvietas lomu Vidzemes reģionā, Latvijā, Eiropā un citur pasaulē.

2027.gada programma būs sešos iepriekšējos gados paveiktā darba svētki gan iedzīvotājiem, gan novada viesiem. Taču arī svētku laikā darbs tiks turpināts, jo kultūras attīstība notiek nepārtrauktā procesā. Mēs esam sagatavojuši plānu savu mērķu sasniegšanai un esam sākuši radoši un mērķtiecīgi strādāt, lai 2027. gada nogalē varētu teikt: “Mēs to paveicām! Tas bija lieliski! Turpinām!”

Ja mēs varam to iztēloties, mēs varam to īstenot!

Paldies ikvienam, kurš mūs atbalsta, tic un piedalās!

Fotogrāfijas deponējums no Latvijas Fotogrāfijas muzeja arhīva, Ansis Starks