Valmieras novada Vēlēšanu komisijas paziņojums

CVK

Laikā no 2024. gada 19. februāra līdz 2024. gada 11. martam notiek kandidātu izvirzīšana darbam Valmieras novada vēlēšanu iecirkņu komisijās Eiropas Parlamenta vēlēšanu organizēšanai.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus darbam iecirkņu komisijās ir:

  • reģistrētajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
  •  ne mazāk kā desmit vēlētājiem;
  • vēlēšanu komisiju locekļiem.

Katras partijas vai partiju apvienības, vēlētāju grupas vai vēlēšanu komisijas locekļa izvirzīto un pieteikto kandidātu skaits katrā iecirknī nedrīkst būt lielāks par septiņi.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:

  • kurš prot latviešu valodu;
  • kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
  • kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu  saraksta iesniegšanai;
  • kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
  • kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Pieteikuma veidlapas atrodamas CVK mājas lapā http://cvk.lv un lejupielādējamas arī šeit.

Vēlēšanu iecirkņu komisiju atrāšanās vietas konsolidētā versija.