Valmieras novadā pirmajā pieteikumu pieņemšanas nedēļā reģistrēti 483 pieteikumi mācībām 1. klasē

1. klašu reģistrācija

1. martā sākās bērnu pieteikšana mācībām 1. klasē Valmieras novada pašvaldības dibinātajās vispārējās izglītības iestādēs. Pirmās pieteikumu iesniegšanas nedēļas laikā ir reģistrēti 483 topošie pirmklasnieki. 

Saistībā ar Lieldienu brīvdienām ir pagarināta pieteikumu iesniegšana, tā turpināsies līdz 2. aprīlim plkst. 17.00, pirmajā nedēļā vislielākais pieteikumu skaits tika saņemts pirmajā reģistrācijas dienā. Visaugstākais pieprasījums pēc mācībām 1. klasē pirmajā reģistrācijas nedēļa ir vērojams starp Valmieras valstspilsētas izglītības iestādēm. Kā pirmā prioritāte izglītības iestādēs reģistrēts šāds pieteikumu skaits: Valmieras Pārgaujas sākumskolā – 112, Valmieras sākumskolā – 109, Valmieras Viestura vidusskolā – 92, Valmieras 5. vidusskolā – 32, Kocēnu pamatskolā – 35, Valmieras 2. vidusskolā – 31, Rūjienas vidusskolā – 27, Strenču pamatskolā – 12, Jura Neikena Dikļu pamatskolā – 8, Mazsalacas vidusskolā – 6, Naukšēnu vidusskolā – 5, Burtnieku Ausekļa pamatskola – 4, Jāņa Endzelīna Kauguru pamatskolā – 4, Rencēnu pamatskolā 3, Rubenes pamatskolā – 2, Trikātas pamatskolā – 1. Matīšu pamatskolā pirmajā pieteikšanās nedēļā nav reģistrēti pieteikumi. 

Vecākiem ir pieejams vienots reģistrs 1. klašu rindai, kurā savu bērnu var identificēt pēc bērnam piešķirtā individuālā reģistra koda, ko vecāki saņēmuši pēc pieteikuma iesniegšanas. Reģistrs tiek aktualizēts  katru dienu līdz 2. aprīlim plkst. 17.00. Reģistrs pieejams šeit.

Pieteikumu var iesniegt  vienā no šiem veidiem: 

  • uz izglītības iestādes oficiālo e-pastu jānosūta pieteikuma veidlapa, kas parakstīta ar drošu elektronisko parakstu;
  • uz e-adresi, jālejupielādē pieteikuma veidlapa, jāaizpilda, jāsaglabā tā savā datorā, un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu jāpievieno kā pielikums, jānosūta sagatavotais dokuments no savas e-adreses izvēlētajai vispārējās izglītības iestādei; 
  • klātienē – izglītības iestādē jāiesniedz tās direktoram (-ei) adresēts iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. ! Šajā pašā pieteikumā var norādīt nākamās vēlamās izglītības iestādes, sarindojot tās prioritārā secībā, kas pēc iespējas tiek ņemtas vērā, lemjot par vietas piešķiršanu izglītības iestādē. 

Pakalpojuma apraksts un iesnieguma veidlapa šeit.

Valmieras novada pašvaldības dibināto vispārējās izglītības iestāžu kontaktinformācija šeit.

Līdz 9. aprīlim notiks saņemto pieteikumu apkopošana un izvērtēšana, pēc tam izglītības iestāde informēs vecākus par uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu, nosūtot informāciju uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Pēc paziņojuma saņemšanas izglītības iestādē ir 10 darba dienu laikā jāiesniedz bērna likumiskā pārstāvja iesniegums par bērna uzņemšanu izglītības iestādē vai atteikumu. Ja 10 darbdienu laikā šāds iesniegums izglītības iestādē netiks saņemts, tad rindas kārtībā izglītības iestāde informē nākamo bērna likumisko pārstāvi par bērna iekļaušanu 1. klašu sarakstā.

 Atbilstoši noteiktajam 1. klašu un skolēnu skaitam izglītības iestādes līdz 10. maijam veiks klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam. Valmieras valstspilsētas izglītības iestādēs atveramo 1. klašu skaitu un skolēnu maksimālo skaitu klasē, pamatojoties uz izglītības iestādes ieteikumu, 2024. gada 31. janvārī apstiprināja Valmieras novada pašvaldības dome. 2024./2025. mācību gadā Valmieras valstspilsētas vispārējās izglītības iestādēm noteikts šāds skolēnu skaits: Valmieras sākumskolas 1.klasēs – līdz 100 skolēniem; Valmieras Pārgaujas sākumskolas 1. klasēs – līdz 100 skolēniem; Valmieras 2. vidusskolas 1. klasēs – līdz 54 skolēniem, Valmieras 5. vidusskolas 1. klasēs – līdz 50 skolēniem, Valmieras Viestura vidusskolas 1. klasēs – līdz 75 skolēniem. Ja Valmieras valstspilsētas izglītības iestādēs būs saņemts lielāks pieteikumu skaits, nekā tas ir noteikts Valmieras novada pašvaldības domes lēmumā par skolēnu skaitu 1. klašu grupās, izglītības iestādei, iesniedzot pamatojumu Valmieras novada Izglītības pārvaldei, ir iespēja palielināt skolēnu skaitu.

Šis ir otrais gads, kad visā Valmieras novadā pašvaldība organizē vienotu kartību pieteikšanos noteiktā termiņā.