Valmieras novada pašvaldībai nodos valstij piederošu vietējās nozīmes autoceļu

autoceļš V184 “Dumbrāji – Zeiboti”

Ministru kabinets otrdien, 26. septembrī, atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto priekšlikumu par vietējās nozīmes autoceļa nodošanu Valmieras novada pašvaldības pārziņā.

Valmieras novada pašvaldības īpašumā nonāks autoceļš V184 “Dumbrāji – Zeiboti”, kas atrodas Kauguru pagastā. Valmieras novada pašvaldība rīcībā ar nekustamo īpašumu gādās par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, veiksmīgāk un operatīvāk realizējot dažādu inženierkomunikāciju izbūvi un uzturēšanas pasākumus, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piesaistot līdzekļus no valsts pamatbudžeta programmas “Valsts autoceļa fonds” apakšprogrammas “Mērķdotācija pašvaldību autoceļiem (ielām)”.

Valstij piederošus nekustamos īpašumus – vietējās nozīmes autoceļus – SM nodod pašvaldību īpašumā, jo tie neatbilst likuma “Par autoceļiem” paredzētai nozīmei, un lai pašvaldības varētu īstenot to autonomās funkcijas, kā arī radīt jaunas darbavietas un veicināt privāto investīciju piesaisti. Tādējādi ir iespējams nodrošināt optimālāku līdzekļu izmantošanu atkarībā no vietējās vajadzības, kā arī pašvaldības ceļu uzlabošanai var piesaistīt arī Eiropas Savienības (ES) finansējumu.

SM ar pašvaldībām ir apspriedusi un vienojusies par vietējo ceļu nodošanu pašvaldību pārziņā, piešķirot papildu mērķdotācijas finansējumu. Lai šo iniciatīvu varētu īstenot, pēc SM ierosinājuma Ministru kabinets nolēma pašvaldībām, kas pārņem savā īpašumā valsts vietējo autoceļu vai tā posmu, atvēlēt mērķdotāciju 1560 eiro apmērā par katru pārņemto kilometru uz termiņu ne ilgāku par pieciem gadiem.

Informāciju sagatavoja:
Satiksmes ministrijas
Komunikācijas nodaļa
Tālr.: 67028003
E-pasts: