Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma – nedzīvojamu telpu Valmieras ielā 12, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība izsludina nekustamā īpašuma - nedzīvojamu telpu Valmieras ielā 12, Rencēnos, Rencēnu pagastā, Valmieras novadā, pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) izsludina pirmo rakstisko nomas tiesību izsoli nekustamam īpašumam – nedzīvojamām telpām Valmieras ielā 12, Rencēni, Rencēnu pagasts, Valmieras novads, kadastra Nr.96780030218001, kas sastāv no nedzīvojamu telpu grupas ar kopējo platību 25,98 m2.

Nomas tiesību pretendenti ar nomas tiesību izsoles noteikumiem un tā pielikumiem var iepazīties šeit:

Nomas tiesību pretendenti pieteikumu izsolei var iesniegt līdz 2022.gada 13.maijam plkst.16.00:

  1. personīgi nododot Pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201, pirmdienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 8:00 līdz 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 16:00; vai
  2. nosūtot pa pastu izsoles rīkotājam uz adresi Lāčplēša ielā 2, Valmierā, Valmieras nov., LV-4201 (nodrošinot, ka tas tiek saņemts līdz 13.05.2022. plkst.16.00).

Kontaktpersona ar nomas tiesību izsoli saistītos jautājumos Pašvaldības Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes vecākā nekustamā īpašumu speciāliste telpu nomas jautājumos Evija Stračinska, tālrunis +371 64228430, e-pasts: .

Ar izsoles rezultātiem var iepazīties šeit.