Valmieras novadā notiek ielu un ceļu būvdarbi

Valmieras novada pašvaldība turpina šogad plānoto ielu un ceļu infrastruktūras attīstīšanu. Tā tiek organizēta atbilstoši novada pašvaldības apstiprinātajam 2021.gada budžetam, turpinot iepriekš uzsāktos attīstības projektus.

Bērzaines pagasts
Autoceļi Siliņi–Līkas un Antiņi–OgresGrants seguma atjaunošana Darbu uzsākšana:  septembrī.
Brenguļu pagasts
BrenguļiAtjaunots gājēju celiņš, pabeigta laivu piestātne un gājēju celiņš līdz piestātnei.
Maršruts no autobusa pieturas līdz mājām “Gatves” un no tilta pār Abulu, gar avotiņu līdz laivu piestātnei BrenguļosPabeigta projekta izstrāde publiskā apgaismojuma uzstādīšanai.
CempiAsfaltbetona seguma atjaunošana nepieciešamajiem ceļa posmiem.
Pašvaldības autoceļiTurpinās ceļu virskārtas atjaunošana, kur nepieciešams
Dikļu pagasts
Autoceļš Ausekļi–SautēniApauguma norakšana un izlīdzināšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Autoceļi Ozoliņi–Bužas, Laipenes–Dauguļu darbnīcaGrants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Ēveles pagasts
Autoceļi Žagatas–Vecdīveļi–Jercēnu pagasta robeža un Vecsucēni–ZeltiņiGrants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 1km un 1,1 km garumā.
Jērcēnu un Plāņu pagasti
Pašvaldības autoceļiLauku ceļu stāvokļa uzlabošana, ceļu remontdarbi, grāvju tīrīšana.
Kauguru pagasts
Pašvaldības autoceļiAutoceļu ikdienas uzturēšana
Kocēnu pagasts
Bērzu iela KocēnosTiks veikta 2.kārtas ielas seguma pārbūve (bruģa seguma izbūve) 88 m garumā, kā arī ar ielu saistīto inženierkomunikāciju pārbūve. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Dārza un Arāju iela KocēnosTiks veikta ielas seguma pārbūve 0,272km un 0,25km garos posmos, kā arī ar ielām saistīto inženierkomunikāciju izbūve. Tiks uzlabots ielu klātnes segums, nomainot to pret cieto/bruģakmens segumu, izbūvēta ietve, iezīmētas horizontālās satiksmi sadalošās joslas, atrisināta virsūdens novadīšana no ceļa klātnes un ietves. Darbu uzsākšana: septembra sākums un augusta beigas.
Liepu iela, KocēnosPabeigta jaunas brauktuves, ietves un ielas apgaismojuma izbūve. Tiek gatavota dokumentācija ielas nodošanai ekspluatācijā.
Kalna iela, RubenēTiks atjaunota asfaltbetona virsma ar divkārtu virsmas uzklāšanu. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļi Kalnmeijas–Jaunmeijas un Jumaras–Gaujas–slimnīcaAsfaltbetona vienkārtas virsmas atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Draņķi–apvedceļš–ValmieraAsfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde. Darbu uzsākšana: augusta beigas.
Autoceļš Sprosti–LielvējiņiGrants seguma atjaunošana un grāvja rakšana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļā.
Gravas, Zemeņu un Parka iela Kocēnos un autoceļš Palēni–AizupesAsfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi paveikti jūlijā.
Ķoņu pagasts
Autoceļš Mūļas–Ķipi–Naukšēni0,67km veikta asfaltbetona vienkārtas virsmas apstrāde. Darbi pabeigti.
Autoceļš Plēsumi–Alejas0,4km garumā veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Autoceļš Mūlas–Ķipi–NaukšēniTiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Ķoņu pagasta Eriņu ciemā”.
Autoceļš Celtnieki–MiglasNomaļu grunts uzauguma noņemšana. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Pašvaldības autoceļiBedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Naukšēnu pagasts
Autoceļš Breidas–ZemgaļiPabeigta 2.kārtas pārbūve 1,26km garā autoceļa posmā.  Pabeigta mehanizēta grants seguma atjaunošana 1,45km garā posmā.
Autoceļi Stadions–Vecozoli un Kantoris–Svari posmiPabeigta grunts uzauguma noņemšana 0,4km un 0,1km garos ceļa posmos
Autoceļš Ķire–AlēniAtsevišķos posmos veikta nomaļu grunts apauguma noņemšana, grāvju pārtīrīšana. Darbi pabeigti.
Naukšēnu ciemsTiek veikta projekta “Gājēju ietve, autoceļš V180 Naukšēni-Piksāri-Veckārķi (posmā “Straumēni–Avotlejas”)” izstrāde
Autoceļš Dronas–Purapuķes Naukšēnu ciemāTiek veikta projekta izstrāde “Ielu apgaismojuma izbūve Naukšēnu pagasta Naukšēnu ciemā”
Pašvaldības autoceļiBedru un iesēdumu remonts pēc defektu konstatācijas. Darbi plānoti 2021.gada 4.ceturksnī.
Rencēnu pagasts
Autoceļi Rencēni–Gobas–Bērzkalni un Sauļi–SīleņiGrants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 2,4km un 1,71km garumā.
Autoceļi Lizdēni–Gulbīši un Sedas tilts–RencēniGrants ceļa seguma virskārtas pastiprināšana 0,85km un 0,5km garumā, ceļa apauguma noņemšana.
Trikātas pagasts
Pašvaldības autoceļiAutotransporta kustību traucējošu koku zaru izzāģēšana gar autoceļu malām, kur nepieciešams.
Vaidavas pagasts
Dārza iela, VaidavaGrants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: septembrī.
Autoceļi Zvirgzdi–Jāņkalni un Ceriņi–ZvirgzdiŪdens atvades sistēmas un grants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana autoceļam Zvirgzdi–Jāņkalni: augusta beigas. Uz autoceļa Ceriņi – Zvirgzdi darbi paveikti jūlijā.
Valmieras pagasts
Hallartes iela Valmieras pag.1.kārtas izbūve.
Zilākalna pagasts
Parka iela, ZilaiskalnsGrants seguma atjaunošana. Darbu uzsākšana: augusta otrā nedēļa.
Imanta iela, ZilaiskalnsAsfaltbetona divkārtu virsmas apstrāde un ceļa aizsargbarjeras uzstādīšana. Darbu uzsākšana: augusta trešā nedēļa.
Mazsalaca
Baznīcas ielaIelu apgaismojuma izbūve.
Parka ielaStāvlaukuma un Parka ielas posma asfaltēšana pie Mazsalacas vidusskolas.
Muižas ielaSeguma virskārtas atjaunošana.
Lielā, Dzirnavu, un Aurupītes ielaŪdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu izbūve, ielu virskārtu remontdarbi. Darbu laikā iespējamas izmaiņas transporta kustībā šajās ielās.
Muižas ielaIetves izbūve gar Valtenberģu muižu uz Mazsalacas vidusskolu. Darbus uzsāks augustā.
Rūjiena
Dārza iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielaiPārbūve un gājēju ietves atjaunošana
Viestura iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielaiPārbūve
Liepu iela posmā Rīgas līdz Stacijas ielaiPārbūve
Dārza iela posmā no Kronvalda līdz Raiņa ielai Dzirnavu iela posmā no Raiņa līdz Skolas ielai Kronvalda ielaDubultā virsmas apstrāde
Seda
Dārza iela, Zaļā iela, Miera ielaTurpinās ielu remonti: asfaltbetona ieklāšana divās kārtās, notiek kanalizācijas atjaunošana, šobrīd ielas posma izbūve turpinās Miera ielā.
Strenči
Zemitāna iela posmā no Rīgas līdz Miera ielaiTurpinās ielas pārbūve. Šogad līdz rudenim plānots pabeigt ielas seguma izbūves darbus līdz melnajai asfalta kārtai, bet darbus pilnībā pabeigt plānots līdz 2022. gada beigām.
Gājēju pāreja pār dzelzceļu Trikātas ielā 1AIr noslēdzies iepirkums gājēju pārejas izbūvei, drīzumā plānots uzsākt pārejas izbūvi.
Rīgas un Valkas ielaKanalizācijas aku vāku nomaiņa
Valmiera
Dārza un Mālu iela Apvienotais gājēju un velosipēdu ceļš Rubenes un Valkas ielā2020.gadā gadā uzsāktie būvdarbi pabeigti. Objekti jūlijā nodoti ekspluatācijā. 
Ziloņu ielaPabeigta apakšzemes komunikāciju izbūve. Turpinās senā pils aizsargvaļņa atbalsta sienas nostiprināšana, atjaunošanas un iekonservēšana, kā arī teritorijas labiekārtojuma izbūve. Uzsākta seguma izbūve posmā no Kultūras centra puses.  
Teodora Ūdera, Kāpu un Tālavas iela Ieklāta asfaltbetona apakškārta. Turpinās ielām piegulošās teritorijas labiekārtošana. Asfaltbetona virskārtas ieklāšana būs pārbūves noslēdzošais darbs. Ielas plānots nodot ekspluatācijā šī gada rudenī. 
Industriālās teritorijas (Rūpniecības – Eksporta – Dzelzceļa ielu rajons) izveide un attīstībaDzelzceļa ielas pārbūvi un Eksporta ielas būvniecību plānots noslēgt šī gada beigās. Sākušies būvdarbi Rūpniecības ielas posmā no Kauguru līdz Dzelzceļa ielai, kas paredz arī iebrauktuves un stāvlaukuma izbūvi Rūpniecības ielā 1 un 9, kā arī siltumtrases izbūvi Rūpniecības ielā 1.
 Alvila Freimaņa ielaIelai ieklāta asfaltbetona apakškārta. Darbus paredzēts pabeigt līdz septembra beigām. 
Lucas ielu un estrādi savienojošais gājēju ceļšVeikta gājēju ceļa atjaunošana, ieklājot blietētās grants segumu.

Arī valsts akciju sabiedrība “Latvijas Valsts ceļi” turpina šogad plānotos būvdarbus uz valsts autoceļiem. Valmieras novadā būvdarbi turpinās uz

  • autoceļa P18 (Valmiera – Smiltene), kur noteikti braukšanas ātruma ierobežojumi 50 un 70 km/h, patlaban būvdarbu zonā ir trīs luksoforu posmi; 
  • uz autoceļa P16 (posmā Matīši – Mazsalaca) saistībā ar seguma atjaunošanas darbiem ir braukšanas ātruma ierobežojumi  50 un 70km/h. Līdz vienam luksofora posmam. Platuma ierobežojums – 3 m;
  • no 25.augusta līdz 8.septembrim tiks slēgta satiksme pār Gaujas tiltu Strenčos, lai veiktu pagaidu tilta upes balstu izbūvi. Tilts satiksmei būs slēgts darba dienās no plkst. 06.00 līdz plkst. 22.00.  Objektā atradīsies satiksmes regulētāji, kuri novirzīs satiksmi pa apbraucamo ceļu Strenči (Gaujas labais krasts) – Valmiera (apvedceļš) – Jaunvāle – Trikāta – Strenči (Gaujas labais krasts). Plašāka informācija šeit.