Valmieras novadā mācības uzsāk par 117 skolēniem vairāk nekā pērn

Mācību gads skaitļos

2023./ 2024. mācību gadā Valmieras novada pašvaldības dibinātās izglītības iestādes apmeklē 9288 audzēkņi.

Valmieras novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs 2023./2024. gadā no 1. līdz 12. klasei mācības sāka 6426 skolēni, kas ir par 117 skolēniem vairāk nekā pērn.

Jaunais mācību gads ļoti īpašs bija tiem 654 pirmklasniekiem, kuri šogad uzsāka skolas gaitas kādā no Valmieras novada pašvaldības izglītības iestādēm. Šogad 1. klasē tika uzņemts par 51 skolēnu vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Rūjienas vidusskolā pieprasījums bijis liels, tāpēc atvērtas trīs pirmās klases, uzņemot 66 skolēnus. 

Sākumskolas posmā no 1. līdz 6. klasei mācās 3538 skolēni. 7. līdz 9. klasēs ir 1744 skolēni, savukārt vidusskolās un ģimnāzijās no 10. līdz 12. klasei ir 1144 skolēni, no tiem 10. klasēs mācības uzsākuši 446 skolēni, kas ir par 41 skolēnu vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā.

Valmieras novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs ir 2862 bērni. Valmieras novadā notiek mērķtiecīgs darbs, lai pirmsskolas izglītības iestādēs nebūtu rindas. 30. augustā pēc pārbūves tika atklāta Valmieras pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”, radot 108 jaunas vietas, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pieejamību bērniem, kuru vecāki dzīvo vai strādā Valmierā. Savukārt Strenču pirmsskolas izglītības iestāde “Minkāns” Strenču pamatskolas programmu realizācijas vietā Sedā no 18. septembra tiks atvērta papildus viena grupa. Valmieras novada pašvaldība meklē iespējas arī citu jau esošu pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai un jaunu izveidei Valmierā un novadā.

Valmieras novadā ir 20 vispārējās izglītības iestādes, no tām astoņās tiek īstenota arī pirmsskolas izglītības programma, un 16 pirmsskolas izglītības iestādes.

Valmieras novadā darbojas profesionālās izglītības iestādes, kur bērni un jaunieši var attīstīt prasmes mākslā, mūzikā un sportā. Tāpat saturīgai brīvā laika pavadīšanai, aicinām izmantot Valmieras novada daudzveidīgās interešu izglītības programmas, ko piedāvā jauniešu centri un vispārējās izglītības iestādes!

Plašāka informācija par izglītības piedāvājumu Valmieras novadā tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv, sadaļā “Izglītība”.