Valmieras Gaujas krasta vidusskolā – attīstības centrā atjaunota bibliotēka

“Mūsdienīga, skaista, droša un patīkama skolas vide ir viena no mūsu skolas prioritātēm. Soli pa solim virzāmies uz mērķi, lai skolā būtu patīkami un viegli mācīties, strādāt. Atjaunojot bibliotēkas telpu, uzsvars bija uz to, lai bērniem te gribētos nākt, gribētos lasīt, savukārt skolas darbiniekiem tā ir patīkama vide, kur organizēt mācības, tikties ar kolēģiem, domubiedriem, vecākiem,” stāsta Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa.

“Bibliotēkas galvenais uzdevums ir atbalstīt mācību procesā. Svarīgi, ka tas tagad notiek jaunās, skaistās telpās, kas turklāt atrodas blakus skolotāju istabai. Varam te justies kā kultūras centrā. Bērniem ļoti patīk, domāju, ka tas veicinās interesi par grāmatām un lasīšanu,” stāsta Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra bibliotēkas vadītāja Anita Kalniņa.

Starp bibliotēkā pieejamajām grāmatām ir arī Rīgas Stradiņa Universitātes izdotais zinātnisko rakstu krājums “Supervīzija izglītības vidē”, kur pieredzē dalās arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pedagoģe Līga Vaite. “Tiku aicināta padomāt un uzrakstīt par metodēm, ar kurām supervizors varētu strādāt, lai palīdzētu pedagogiem. Tas ir krājums, kas paredzēts supervizoriem un citiem speciālistiem, lai atbalstītu pedagogus, jo, kā rāda pētījumi, pedagogiem ir viens no augstākajiem izdegšanas riskiem. Prieks par kolēģiem, kuri izmanto supervizoru konsultācijas, jo tas tiešām ir liels atbalsts, kā arī parāda, ka esam moderni, nebaidāmies saņemt palīdzību, zinām, ko supervizors var dot,” stāsta Līga Vaite.

Jau informējām, ka skola aicina izmantot pedagogu gatavotos materiālus, kas varētu noderēt ne tikai bērniem ar dzirdes vai garīgās attīstības traucējumiem, bet ikvienam interesentam ar teksta uztveres grūtībām. Tostarp arī latviešu valodas skolotājas Maigas Paegles sagatavoto grāmatu “Lasīt ir viegli!” – latviešu autoru darbi, kas pārveidoti valodā, ko vieglāk lasīt un uztvert.