Autoru darbus aicina iepazīt vieglajā valodā

“Tie ir autoru darbi, pārveidoti valodā, ko vieglāk lasīt un uztvert, lai palīdzētu ne tikai mūsu skolēniem, kuriem ir dzirdes vai garīgās attīstības traucējumi, bet ikvienam, kuriem kāda iemesla dēļ ir grūtības uztvert tekstu. Tādējādi ļoti priecāsimies, ka mūsu sagatavotos materiālus – gan šo grāmatu, gan gadu gaitā apkopotos un veidotos materiālus par lasīšanu vieglajā valodā – izmantos arī citās skolās, pansionātos, ikviens, kuram tas būtu noderīgi,” stāsta Maiga Paegle, grāmatas “Lasīt ir viegli!” autore, Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra latviešu valodas skolotāja.

“Mēs izmantojam paņēmienus, lai lasītājam teksts būtu vieglāk uztverams, vienlaikus ļaujot iepazīt autora valodas bagātību. Strādājot skolā, kas piedāvā speciālās izglītības programmas, materiāli gadu gaitā ir sakrāti un izveidoti ļoti daudz. Tie pieejami arī mūsu skolas mājaslapā. Runājot ar kolēģiem, saprotu, ka teksts vieglā valodā noder ne tikai tiem skolēniem, kuriem ir dzirdes, valodas vai garīgās attīstības traucējumi, bet arī bērniem vispārizglītojošās skolās, kuriem ir grūtības ar teksta uztveri vai izprašanu. Mūsu steidzīgajā pasaulē izlasīt un saprast klasiķu darbus nav nemaz tik vienkārši. Izprotot tekstu, bērns arī vairāk tiek ieinteresēts lasīt. Tāpēc arī tapa grāmata, lai tā būtu noderīga ne tikai mūsu skolas bērniem un pedagogiem, bet ikvienam, kuram tas atvieglotu ikdienu.”

Jāpiemin, ka iecere ir turpināt darbu un vieglajā valodā izdot arī Imanta Ziedoņa “Krāsainās pasakas” un Annas Sakses “Pasakas par ziediem”.

“Speciālās izglītības iestādēs ir īpaši pedagogi ar lielu sirds gudrību, pacietību un līdzcietību. Ja vēl var atrast laiku, lai izdotu grāmatas! Daudz pedagogu mūsu skolā velta laiku, lai sagatavotu materiālu, kas noder mācību vielas uztverei. Priecāsimies, ja materiālus izmantos arī pedagogi citās skolās, kā arī ikviens interesents,” aicina Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra direktore Iveta Kļaviņa.

Par projekta īstenošanu, lai izdotu grāmatu, pateicība Valmieras Gaujas krasta vidusskolas attīstības centra vadītājai Daigai Ramatai.

Jāpiemin, ka Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centrā starp jaunākajām grāmatām ir arī Rīgas Stradiņa Universitātes izdotais zinātnisko rakstu krājums “Supervīzija izglītības vidē”, kur pieredzē dalās arī Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra pedagoģe Līga Vaite. “Tiku aicināta padomāt un uzrakstīt par metodēm, ar kurām supervizors varētu strādāt, lai palīdzētu pedagogiem. Tas ir krājums, kas paredzēts supervizoriem un citiem speciālistiem, lai atbalstītu pedagogus, jo, kā rāda pētījumi, pedagogiem ir viens no augstākajiem izdegšanas riskiem. Prieks par kolēģiem, kuri izmanto supervizoru konsultācijas, jo tas tiešām ir liels atbalsts, kā arī parāda, ka esam moderni, nebaidāmies saņemt palīdzību, zinām, ko supervizors var dot,” stāsta Līga Vaite.