Uzsākta Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde

Karte Valmiermuiža un Pilāti

Valmieras novada pašvaldība (turpmāk – Pašvaldība) paziņo, ka Pašvaldības dome 27.10.2022. ir pieņēmusi lēmumu Nr.642 (protokols Nr.20, 13.§) “Par Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrādes uzsākšanu”, ar kuru ir uzsākta Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu transporta infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma izstrāde (turpmāk – tematiskais plānojums).

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis – izvērtēt Valmieras novada Pilātu un Valmiermuižas ciemu esošo transporta infrastruktūru, identificējot problēmsituācijas, kā arī izvērtēt apvedceļa savienojuma veidošanas ap Valmieras valstspilsētu iespējas, un izstrādāt detalizētu transporta infrastruktūras attīstības plānu, paredzot konkrētus risinājumus efektīvas un ilgtspējīgas transporta infrastruktūras veidošanai un mobilitātes nodrošināšanai. Tematiskais plānojums kalpos par pamatu Valmieras novada teritorijas plānojuma risinājumu izstrādei.