Uzsākta Alvila Freimaņa ielas pārbūve

Pirmdien, 12.aprīlī, uzsākta Alvila Freimaņa ielas, posmā no Rīgas līdz Somu ielai, pārbūve. Ielas pārbūve nepieciešama komercdarbībai atbilstošu teritoriju pieejamības uzlabošanai Valmierā, vienlaikus uzlabojot ērtu pilsētas infrastruktūras sasaisti ar starptautisko transporta infrastruktūras tīklu TEN-T.

Pārbūve paredz ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi Alvila Freimaņa ielā, kas ir nepieciešams priekšnoteikums jebkāda veida publiskās apbūves attīstībai šajā pilsētas pierobežas daļā. Ielai tiks ieklāts jauns asfaltbetona segums, izbūvētas jaunas iebrauktuves visiem ielai piegulošajiem īpašumiem.

Paralēli Alvila Freimaņa ielas brauktuvei uz atsevišķas klātnes tiks izbūvēts atdalīts asfaltbetona gājēju un velosipēdistu ceļš, kas no ielas brauktuves attālināts 10m attālumā. Visā pārbūvējamā ielas posmā paredzēts izbūvēt arī jaunu LED tipa ielas apgaismojumu, kā arī pārbūvējamā posma sākumā un beigās gar gājēju un velosipēdistu ceļu paredzēta atpūtas vietu ar velo novietnēm, soliņiem un atkritumu urnu izbūve. Lietus ūdens novadīšana paredzēta blakus esošajā sāngrāvī, kā arī apzaļumošanai pēc pārbūves paredzēti koku stādījumi.

Pārbūvē esošais Alvila Freimaņa ielas posms būs slēgts automašīnu satiksmei. Tā apbraukšana paredzēta pa blakus esošo Eduarda Lācera ielu. Izmaiņas paredzamas arī pilsētas autobusu kursēšanas maršrutos, to kustību virzot pa Eduarda Lācera ielu. Aktuālā informācija par satiksmes ierobežojumiem ir pieejama Valmieras pilsētas pašvaldības mājaslapas www.valmierasnovads.lv sadaļā “Valmiera” – “Ielu infrastruktūra”.

Pārbūves darbu laikā aicinām sekot līdzi informācijai un ceļa zīmēm. Valmieras pilsētas pašvaldība aicina satiksmes dalībniekus būt saprotošiem, jo remontdarbu laikā radītās neērtības ir īslaicīgas, bet par kvalitatīvu, jaunu ielu ilgtermiņā priecāsies gan valmierieši, gan pilsētas viesi.

Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem Alvila Freimiņa ielas pārbūvi veiks SIA “Limbažu ceļi” par kopējo līgumsummu 440 977,77 EUR ar PVN. Ielas pārbūve ir 2020.gada janvārī ekspluatācijā pieņemtās Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles izbūves projekta turpinājums, izmantojot projekta “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu” realizēšanai piešķirto Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējumu 2 870 688 EUR apmērā. Projekta kopējie attiecināmie izdevumi ir 4 012 000 EUR, no kuriem valsts budžeta dotācija pašvaldībām 190 409,52 EUR.

Organizējot iepirkumu par Rietumu industriālās maģistrāles būvniecību, ar kuru tika pagarināta Leona Paegles iela, kā arī Voldemāra Baloža iela savienota ar Somu ielu un tālāk ar autoceļu P18 Valmiera–Smiltene, faktiskās būvdarbu izmaksas bija zemākas, nekā projektā paredzētais piešķirtais līdzfinansējums. Iegūto projekta līdzfinansējuma ietaupījumu bija iespējams ieguldīt infrastruktūras izbūves turpinājumā. Ņemot vērā Valmieras Rietumu industriālās maģistrāles radītās smagās autotehnikas slodzes pieaugumu un Alvila Freimaņa ielas nolietojumu, šīs ielas pārbūve bija kļuvusi par nepieciešamību tās nestspējas un kvalitātes saglabāšanai.

SATIKSMES ORGANIZĒŠANAS SHĒMA

Alvila Freimaņa ielas ietve