Uzņēmējiem iespēja pieteikties preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” lietošanai

Preču zīme_Radīts Valmieras novadā

Valmieras novada pašvaldības dome apstiprinājusi preču zīmi “Radīts Valmieras novadā” un tās anglisko versiju “Origin – Valmiera Region”. Preču zīmes mērķis ir veicināt vietējo Valmieras novada ražotāju, mājražotāju un amatnieku atpazīstamību, pārdošanas apjoma pieaugumu, kā arī stiprināt Valmieras novada vietas tēlu vietējā un ārvalstu tirgū. Preču zīmes lietošana noteikta apstiprinātajā nolikumā.

“Valmieras novadā darbojas daudz mājražotāji, amatnieki un ražotāji, šeit top preces un pakalpojumi, par kuriem, iespējams, daudzi no mums pat nezina. Ražotāji ir visas Latvijas un arī Valmieras novada attīstības galvenie veicinātāji, tādēļ lepojamies ar ikvienu, kas ar savām rokām, prātu un darbu piešķir mūsu novadam pievienoto vērtību. Preču zīme radīta ar mērķi izcelt un novērtēt vietējos ražojumus,” atzīmē Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks.

Pieteikties preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” lietošanai var jebkura fiziska vai juridiska persona, kura normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrējusi saimniecisko darbību Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Pirms preču zīmes lietošanas apliecinājuma saņemšanas pašvaldība izvērtē produkta kvalitāti, ražošanas vietu, kā arī ražotāja reputāciju, lai preču zīme ne vien norādītu uz preces izcelsmi, bet arī būtu kā apliecinājums Valmieras novada ražotāju atbildībai un kvalitātei.

Preču zīmi, atkarībā no nepieciešamības un iespējām, ražotāji var lietot uz preces vai iepakojuma, iestrādāt etiķetes dizainā, kā arī izvietot interneta vietnē vai tirdzniecības punktā, pievēršot uzmanību izcelsmes vietai un ļaujot pircējam atpazīt vietējos ražojumus. Tas ļauj Valmieras novada vārdam izskanēt plašāk Latvijas un pat pasaules mērogā, jo varam lepoties ar ražotājiem, kas savai produkcijai noieta tirgu atraduši arī ārpus valsts robežām.

Preču zīmi veido Valmieras novada simbols – izaugsmes medaļa, kas papildināta ar tekstu “Radīts Valmieras novadā”, kā arī angliskajā versijā “Origin – Valmieras Region”. Izaugsmes medaļa simbolizē esošos Valmieras novada cilvēku sasniegumus un motivē jaunu mērķu izvirzīšanai.

Ražotāji – fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas savā komunikācijā izmantot preču zīmi “Radīts Valmieras novadā” aicināti iesniegt pašvaldībā iesniegumu, kam pievienota produkta dizaina skice vai etalona paraugs. Iesniegums atrodams Valmieras novada tīmekļvietnē www.valmierasnovads.lv sadaļā Pašvaldība – Dokumenti (tiks publicēts līdz 01.06.2023.).

Preču zīme_Origin Valmiera Region