Ukrainas pašvaldības iepazīst Latvijas pieredzi Eiropas Savienībā

Ukrainas pašvaldības iepazīst Latvijas pieredzi Eiropas Savienībā

Šodien, 16. augustā, Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā ZOOM platformā rīkoja tiešsaistes videokonferenci “Eiropas integrācija darbībā: Latvijas pieredze Ukrainas pašvaldību (hromadu) atjaunošanai un attīstībai!”, kurā ar savu pieredzi dalījās arī Valmieras novada pašvaldība.

Videokonferencē piedalījās ap 170 dalībnieku – Ukrainas un Latvijas pašvaldību pārstāvji, valsts institūciju un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji.

Videokonferences dalībniekus uzrunāja Pavlo Kozirevs, Ukrainas mazo pilsētu asociācijas priekšsēdētājs, Leonīds Hrebenjuks, Ukrainas vēstniecības Latvijas Republikā pirmais sekretārs un Aivars Draudiņš, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra padomnieks reģionālās attīstības un pašvaldību jautājumos.

Par Eiropas valstu pieredzes nozīmi pašvaldību atjaunošanā un attīstībā ceļā uz Eiropas Savienību pastāstīja vairāku Ukrainas pašvaldību vadītāji.

Par pašvaldību pieredzi, Latvijai iestājoties Eiropas Savienībā un esot šajā organizācijā jau 19 gadus, pastāstīja Ričards Gailums, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un Zigfrīds Gora, Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks.

Ukrainas pašvaldību pārstāvji ar lielu interesi noklausījās prezentācijas, paužot interesi padziļināti iepazīties ar Latvijas pašvaldību pieredzi ēku energoefektivitātes uzlabošanā, ūdenssaimniecības un siltumapgādes sistēmas sakārtošanā, atkritumu apsaimniekošanā, projektu sagatavošanā, administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā un citos jautājumos.

Ukraiņu partneri norādīja, ka mācīties var ne tikai no mūsu veiksmes stāstiem, bet arī negatīvās pieredzes, lai varētu izvairīties no kļūdām un ātrāk virzīties ceļā uz Eiropas Savienību un savas valsts atjaunošanu. Vairākas pašvaldības pauda vēlmi atrast sadraudzības partnerus Latvijā, lai varētu ar draugu atbalstu drošāk doties Eiropas Savienības virzienā.

Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā plāno turpināt videokonferenču ciklu, lai dotu iespēju pašvaldībām detalizētāk apskatīt dažādus interesējošos jautājumus.

Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā birojs tika atklāts šī gada 11. maijā Valmieras novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā. Pārstāvniecības misija ir pārstāvēt Ukrainas mazo pilsētu intereses Eiropas Savienības līmenī un nodrošināt to dalību ES programmās un iniciatīvās, kas veicinās vietējo kopienu attīstību un sadarbības saišu stiprināšanu.