Valmierā atklāta Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā

Valmierā atklāta Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā

Ceturtdien, 11. maijā, Valmieras novada pašvaldības Centrālās administrācijas ēkā (Lāčplēša ielā 2, Valmierā), klātesot Ukrainas ārkārtējam un pilnvarotam vēstniekam Latvijas Republikā Anatolijam Kucevolam, tika svinīgi atklāta Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība Latvijas Republikā.

Atklāšanā klātienē piedalījās Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un Oksana Kiriļuka, Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore un pārstāvniecības vadītāja. Tiešsaistē atklāšanas pasākumam pievienojās Pāvels Kozirevs, Ukrainas mazo pilsētu asociācijas priekšsēdētājs, Gints Kaminskis, Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdētājs un Jurijs Fomičevs, Slavutičas mērs. Atklāšanas pasākumu varēja vērot tiešraidē Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas un Valmieras novada pašvaldības Facebook profilos.

Jānis Baiks: “Šī ir nozīmīga diena Latvijas un Ukrainas sadraudzībā. Valmieras novada pašvaldība kopš pirmajām kara dienām ir centusies dažādos veidos sniegt palīdzību Ukrainas tautai. Starp daudzajiem uzņemtajiem kara bēgļiem Valmierā ieradās arī Ukrainas mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore Oksana Kiriļuka. Mēs bijām vienisprātis, ka palīdzība ir vajadzīga ne tikai lielajām Ukrainas pilsētām, bet ikvienai pašvaldībai. Tādēļ jau vairāk nekā gadu sadarbībā ar Ukrainas mazo pilsētu asociāciju Valmieras novads ir organizējis palīdzības sniegšanu tieši mazajām pašvaldībām. Šī gada laikā esam nodibinājuši kontaktus ar vairākām Ukrainas pašvaldībām un apzinājuši viņu vajadzības, lai varētu mērķtiecīgi sniegt nepieciešamo palīdzību. Šī gada laikā Ukrainas mazo pilsētu asociācijas sadarbība ar Latvijas pašvaldībām, valsts institūcijām un nevalstisko sektoru ir attīstījusies un paplašinājusies, tādēļ nākamais loģiskai solis ir veidot oficiālu pārstāvniecību Latvijā, kas sniegs plašākas iespējas realizēt projektus un piesaistīt līdzekļus, lai sniegtu palīdzību Ukrainas atjaunošanā pēc kara un valsts integrācijai Eiropas Savienībā.”

Anatolijs Kucevols: “Nesen sākot darbu Ukrainas vēstnieka amatā Latvijā un esmu priecīgs, ka manā pirmajā reģionālajā vizītē esmu šajā lieliskajā pilsētā Valmierā, kas ir sniegusi lielu atbalstu Ukraiņu tautai. To, ko dara Valmieras novads un visi Latvijas cilvēki, nevar nosaukt vienkārši par palīdzību. Mūs vieno draudzīgas un pat radniecīgas saites. Šajā karā mēs neesam palikuši vieni un mēs uzvarēsim visi kopā. Viens no daudziem apliecinājumiem Latvijas un Ukrainas ciešajai sadarbībai ir Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības atklāšana. Novēlu tai veiksmīgu darbu mazo pašvaldību atbalstīšanā un starptautiskās sadarbības veicināšanā. Ikviena pašvaldība ir svarīga, kā Ukrainā, tā Latvijā, jo tās visas kopā viedo stipru valsts pamatu. Valmiera ir lielisks piemērs, kā integrāciju Eiropas Savienībā izmantot pilsētas attīstībai, tādēļ ir likumsakarīgi, ka pārstāvniecība atradīsies tieši šeit.”

Pāvels Kozirevs: “Vēlos pateikties visai Latvijas tautai par milzīgo atbalstu Ukrainai šajā grūtajā laikā. Īpašs paldies mūsu asociācijas sadarbības partneriem ¬¬– Valmieras novada pašvaldībai un citām pašvaldībām, Latvijas Pašvaldību savienībai, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerai un Ukrainas vēstniecībai Latvijā. 2022. un 2023. gadā starp Latvijas un Ukrainas pašvaldībām noslēgti jauni un atjaunoti 16 sadraudzības līgumi. Pateicoties mūsu sadarbības partneriem, gada laikā 300 ukraiņu bērnu pavadīja vasaras brīvdienas Latvijā zem drošām debesīm. Aicinot Latvijas uzņēmējus un iedzīvotājus iesaistīties atbalsta sniegšanā Ukrainas iedzīvotājiem un bēgļiem, kopumā saziedotas nepieciešamās lietas vairāk nekā 300 tonnu apjomā. Ukrainas pašvaldības saņēmušas dāvinājumus – autobusus, elektrības ģeneratorus un citu tehniku. 5000 dalībnieku piedalījušies vairāk nekā 140 vebināros, kuros Ukrainas pašvaldību pārstāvji apguva Latvijas pieredzi un inovatīvos risinājumus enerģētikas, atkritumu apsaimniekošanas, izglītības, grantu projektu īstenošanas, dokumentu aprites digitalizācijas un citās jomās. Latvijas palīdzība un pieredze ir ļoti svarīga Ukrainas atjaunošanai un izaugsmei. Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecībai būs svarīga loma Latvijas un Eiropas pieredzes apgūšanā.”

Gints Kaminskis: “Šajā nedēļā, kad atklājam Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecību Latvijā, mēs arī atzīmējām Eiropas dienu. Ukraina ar pārējo dalībvalstu atbalstu gatavojas iestāties Eiropas Savienībā. Latvija ir viens no balstiem, lai šis process būtu veiksmīgs. Liela loma tajā ir arī Latvijas pašvaldībām, kas cieši sadarbojas ar kolēģiem Ukrainā. Arī šonedēļ LPS īstenotā projekta “Uzticības tilti” ietvaros Latvijā pieredzes vizītē ieradušies triju Ukrainas pašvaldību pārstāvji un 8. maijā notika Latvijas – Ukrainas pašvaldību solidaritātes forums. Esmu gandarīts, ka mēs kopīgi varam sniegt savu atbalstu Ukrainas pašvaldībām šī necilvēcīgā kara laikā un esmu pārliecināts, ka Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecība sekmēs Ukrainas atjaunošanu un veiksmīgu attīstību.”

Arī Jurijs Fomičevs pateicās Latvijas tautai par lielo atbalstu Ukrainai. Slavutičas iedzīvotāji ir īpaši pateicīgi Valmieras novadam, kas sniedza palīdzību pirmajās nedēļās pēc okupācijas beigām, nosūtot medikamentus un medicīnas iekārtas, kā arī Ukrainas Mazo pilsētu asociācijai, kas organizēja palīdzības nogādāšanu Ukrainā. Pašlaik Slavutiča ir izveidojusi sadraudzības saites ar Aizkraukli, ar kuru attīstās cieša sadarbība. Slavutičas mērs uzsvēra, ka mūsdienās ikvienas pašvaldības attīstībai ļoti svarīgas ir inovācijas un kreativitāte. To var smelties pieredzes apmaiņā no partneriem citās valstīs. Tādēļ viņš uzteica Ukrainas Mazo pilsētu asociāciju par uzdrīkstēšanos atvērt biroju ārzemēs, ko līdz šim neviena Ukrainas asociācija nebija īstenojusi.

Oksana Kiriļuka savā prezentācijā iepazīstināja pasākuma dalībniekus un skatītājus ar Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvniecības darbību un uzdevumiem Latvijā.

Pārstāvniecības misija ir pārstāvēt Ukrainas mazo pilsētu intereses Eiropas Savienības (ES) līmenī un nodrošināt to dalību ES programmās un iniciatīvās, kas veicinās vietējo kopienu attīstību un sadarbības saišu stiprināšanu. Galvenie darbības virzieni:

• Grantu līdzekļu piesaiste un apmācības par projektu īstenošanas labākajām praksēm no starptautiskajiem un Eiropas fondiem;
• Starptautiskas pašvaldību partnerības attīstība un Ukrainas un Latvijas vietējo pašvaldību tīkla izveide sadarbībai un mijiedarbībai dažādās attīstības jomās.
• Izveidot ekspertu vidi projektu sagatavošanai un īstenošanai, saskaņā ar Eiropas standartiem un izveidot viedo risinājumu datu bāzi ieviešanai Ukrainas kopienās.

Jānis Baiks pasniedza Oksanai Kiriļukai Ukrainas Mazpilsētu asociācijas pārstāvniecības Latvijas Republikā reģistrācijas apliecību un izkārtnes plāksni, kas tika piestiprināta pie Valmieras novada pašvaldības ēkas.