Turpinām piešķirt preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” lietošanas tiesības

Radīts Valmieras novadā

Svinīgā pasākumā trešdien, 25. oktobrī, nākamajiem 13 ražotājiem Valmieras novada pašvaldība piešķīra preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” un tās angliskās versijas “Origin – Valmiera Region” lietošanas tiesības. Preču zīmi uzņēmumi aicināti izvietot uz savas produkcijas, reklāmas materiāliem, tirdzniecības vietas noformējumā un citur, norādot uz Valmieras novadu kā produktu ražošanas vietu.

Šoreiz preču zīmes izmantošanas tiesības saņēma 13 vietējie ražotāji: z/s Puntiņi, SIA LIVO, Saldā mākslas studija Pērles, SIA Cietais rieksts, z/s IBSENI, kā arī mājražotāji Zita Petruseviča, Iveta Ozola, Anete Ādamsone, Gundars Šamšels, Ilva Rakecka, Intars Ozols un amatnieki Sandra Jansone un Baiba Mince.

Preču zīmes mērķis ir veicināt vietējo Valmieras novada ražotāju, mājražotāju un amatnieku atpazīstamību, pārdošanas apjoma pieaugumu, kā arī stiprināt Valmieras novada vietas tēlu vietējā un ārvalstu tirgū.

Valmieras novada ražotājiem Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks pasniedza apliecinājumus un īpašas preču zīmes tirdzniecības vietas noformējumam. “Esam gandarīti, ka arvien vairāk ražotāji vēlas sevi asociēt ar Valmieras novadu, norādot uz produktu vietējo izcelsmi. Tas nozīmē, ka arī pircējiem ir svarīgi dot priekšroku mūsu pašu novadā audzētiem un darinātiem produktiem, tādējādi arī saīsinot pārtikas ķēžu garumu, stiprinot aprites ekonomikā balstītu uzņēmējdarbību un veicinot ilgtspēju. Preču zīme noder, lai mūsu preces tirgū patērētājiem būtu vieglāk pamanāmas,” atzīmē Jānis Baiks.

Pieteikties preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” lietošanai var jebkura fiziska vai juridiska persona, kura normatīvos aktos noteiktā kārtībā ir reģistrējusi saimniecisko darbību Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Pirms preču zīmes lietošanas apliecinājuma saņemšanas pašvaldība izvērtē produkta kvalitāti, ražošanas vietu, kā arī ražotāja reputāciju, lai preču zīme ne vien norādītu uz preces izcelsmes ģeogrāfisko vietu, bet arī būtu kā apliecinājums Valmieras novada ražotāju atbildībai un kvalitātei.

Preču zīmi, vadoties pēc nepieciešamības un iespējām, ražotāji var lietot uz preces vai iepakojuma, iestrādāt etiķetes dizainā, kā arī izvietot interneta vietnē vai tirdzniecības punktā, pievēršot uzmanību izcelsmes vietai un ļaujot pircējam atpazīt Valmieras novada ražojumus. Tas ļauj Valmieras novada vārdam izskanēt plašāk Latvijas un pat pasaules mērogā, jo varam lepoties ar ražotājiem, kuri savai produkcijai noieta tirgu atraduši arī ārpus valsts robežām.

Preču zīmi veido Valmieras novada simbols – izaugsmes medaļa, kas papildināta ar tekstu “Radīts Valmieras novadā”, kā arī angliskajā versijā “Origin – Valmiera Region”. Izaugsmes medaļa simbolizē Valmieras novada cilvēku sasniegumus un lepošanos ar tiem, kā arī motivē jaunu mērķu izvirzīšanai.

Ražotāji – fiziskas vai juridiskas personas, kuri vēlas savā komunikācijā izmantot preču zīmi “Radīts Valmieras novadā”, aicināti iesniegt pašvaldībā iesniegumu, kam pievienota produkta dizaina skice vai etalona paraugs. Iesniegums atrodams ŠEIT.

FOTOGALERIJA