Tikšanās ar iedzīvotājiem Rūjienas apvienībā

2. martā uz tikšanos ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālistiem tika aicināti iedzīvotāji Rūjienas apvienībā – Lodes kultūras namā, Ipiķu pagasta bibliotēkā, Vilpulkas pagasta bibliotēkā un Rūjienas Tautskolā.

Pašvaldības pārstāvji pastāstīja par aktuālajiem projektiem un iespējām  saņemt finansējumu savas idejas realizācijai – iedzīvotāju iniciatīvu projektu konkursu, līdzdalības budžeta projektu ideju konkursu un citu šobrīd pieejamo pašvaldības atbalstu energoefektivitātes, teritoriju labiekārtošanas, arī kultūras un sporta pasākumu jomā.

Biedrības “No Salacas līdz Rūjai” pārstāve Daiga Siliņa informēja par nākamā plānošanas perioda 2023.-2027. gadam stratēģisko dokumentu izstrādi un svarīgāko vajadzību noteikšanu, iespējām saņemt LEADER projektu finansējumu gan biedrību ideju īstenošanai, gan uzņēmējdarbības attīstībai. Iedvesmojoši bija tuvākajā reģionā iepriekš realizēto projektu piemēri.

Iedzīvotāji katrā tikšanās vietā tika aicināti novērtēt savas dzīvesvietas pozitīvos aspektus, pamanīt potenciālu kā arī identificēt problēmas un piedāvāt savus risinājumus.

Lodē uz tikšanos bija ieradušies pieci iedzīvotāji, bet Ipiķos divreiz vairāk. Abos ciematos kā vietas attīstības potenciāls tika minēts Igaunijas tuvums un sakārtojama tūrisma infrastruktūra, norādes, arī tīrs gaiss un dabas vērtības, savvaļas dzīvnieki. Bet kā viena no lielākajām problēmām sliktais vietējo ceļu stāvoklis un sabiedriskā transporta nepieejamība. Sociālās aprūpes centrs “Lode” atzīts kā nozīmīgākais vietējais darba vietu nodrošinātājs, bet daudzi iedzīvotāji darba vietas atraduši Rūjienā, Valmierā un arī tuvākajās Igaunijas pilsētās.

Vilpulkas pagasta bibliotēkā uz tikšanos bija ieradušies seši aktīvie iedzīvotāji, kuri lepojas ar aktīvu kultūras dzīvi, aicinot pie sevis interesantas personības Aktīva sabiedrības daļa ir jaunie vecāki, kuri iecerējuši rotaļu laukuma projektu. Vietējie iedzīvotāji plāno daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanu, lai pēc iespējas iekoptu estētiskāku vidi.

Viskuplāk apmeklētā tikšanās bija vakarpusē Rūjienas Tautskolā, kur uz tikšanos ar pašvaldības pārstāvjiem bija sanākuši vairāk kā piecpadsmit vietējie iedzīvotāji. Kā aktuālākās problēmas tika minēts sabiedriskā transporta trūkums uz tuvākajiem novada ciematiem, nepieciešamība sakārtot vietu tirgotājiem – tirgus laukumu. Potenciāls sakārtot un attīstīt Rūjas upi ūdenstūrisma piedāvājumam un vietējo jauniešu aktīvajai atpūtai, dabas pastaigu taku labiekārtošana, saglabājot neskartās vides sajūtu,  tūrisma informācijas centra darbības atjaunošana vismaz aktīvākajos gada mēnešos, koprades virtuves izveidošana, kur mājražotājiem un citiem interesentiem būtu iespēja izmantot ražošanas prasībām atbilstošas telpas un citas idejas.

Jebkuram interesentam ir iespējams apmeklēt arī citās apvienībās plānotās tikšanās, kas notiks līdz pat 1. aprīlim.  Plašāk par plānotajām tikšanās vietām un laikiem šeit.