Iespējas sniegt ieguldījumu savas dzīvesvides pilnveidē

Dzīves kvalitātes un dzīvesvides uzlabošanā būtiska ir gan vietējo iedzīvotāju iesaistīšanās un līdzdarbošanās, gan cieša un laba sadarbība ar pašvaldību un vietējām sabiedriskajām organizācijām. Valmieras novada pašvaldība 2023. gadā turpinās pilnveidot līdzdalības iespējas un sadarbību ar novada iedzīvotājiem. Lai iepazītos un informētu par 2023. gadā plānotajām līdzdalības iespējām, Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar vietējām rīcības grupām biedrību “No Salacas līdz Rūjai”, biedrību “Vidzemes lauku partnerība “Brasla”” un biedrību “Lauku partnerība “ZIEMEĻGAUJA”” aicina uz klātienes iedzīvotāju sapulcēm.

 • 27. februārī plkst. 18.00 Bērzaines Tautas namā;
 • 1. martā plkst. 18.00 Rubenes bibliotēkā;
 • 2. martā plkst. 12.00 Lodes Kultūras namā;
 • 2. martā plkst. 14.00 Ipiķu pagasta bibliotēkā;
 • 2. martā plkst. 16.00 Vilpulkas pagasta bibliotēkā;
 • 2. martā plkst. 18.00 Rūjienas Tautskolā;
 • 3. martā plkst. 14.00 Ēveles Tautas namā;
 • 3. martā plkst. 16.00 Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā;
 • 3. martā plkst. 18.00 Valmieras pagasta kultūras namā;
 • 4. martā plkst. 12.00 Ramatas pagasta kultūras centrā;
 • 4. martā plkst. 14.00 Mazsalacas Kultūras centrā;
 • 4. martā plkst. 16.00 Sēļu pagasta tautas namā;
 • 6. martā plkst. 17.30 Ķoņu pagasta bibliotēkā;
 • 6. martā plkst. 19.00 Naukšēnu vīna darītavā;
 • 7. martā plkst. 16.00 Vecates pagasta kultūras centrā;
 • 7. martā plkst. 18.00 Matīšu Tautas namā;
 • 9. martā plkst. 16.00 Trikātas Saieta namā “Depo”;
 • 9. martā plkst. 18.00 Brenguļu Kultūras un sporta centrā “Kaimiņi”;
 • 10. martā plkst. 18.00 Burtnieku Kultūras centrā;
 • 13. martā plkst. 17.30 Dikļu Kultūras centrā;
 • 13. martā plkst. 19.00 Zilākalna Kultūras namā;
 • 14. martā plkst. 18.00 Vaidavas pagasta bibliotēkā;
 • 15. martā plkst. 14.00, Sedas pilsētas kultūras namā, (Parka iela 21, Seda);
 • 15. martā plkst. 16.00 Jērcēnu Tautas namā;
 • 15. martā plkst. 18.00 Strenču Kultūras centrā;
 • 20. martā plkst. 18.00 Mūrmuižas “Pagastmājā”;
 • 22. martā plkst. 16.00 Plāņu pagasta Jaunklidža bibliotēkā;
 • 1. aprīlī plkst. 11.00 Valmieras Integrētajā bibliotēkā.

Pasākumu laikā Valmieras novada pašvaldības pārstāvji informēs par 2023. gadā plānotajām līdzdalības iespējām:

 • Iedzīvotāju iniciatīvas projekti:
  • saistošo noteikumu publiskā apspriešana līdz 16.03. Informācija pašvaldības tīmekļa vietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā “Sabiedrība” – “Sabiedrības līdzdalība” – “Publiskās apspriešanas”;
  • projektu pieteikšana: aprīlis – maijs (konkursa nolikums un pieteikšanās datumi vēl tiks izsludināti);
  • projektu realizēšana: jūlijs–novembris;
  • projektu realizē iesniedzējs.
 • Līdzdalības budžets:
  • projektu ideju pieteikšana: aprīlis–maijs (konkursa nolikums un pieteikšanās datumi vēl tiks izsludināti);
  • publiskā balsošanas aptauja par projektiem: jūnijs;
  • projektu realizē pašvaldība.
 • Akcija “Valmieras novada viedais ciems”: ideja, pasākumi, diskusija
 • Valmieras novada iedzīvotāju padomes, līdzdalība pašvaldības darbā, pilsoniskā līdzdalība: ideja, pasākumi, diskusija

Vietējās rīcības grupas biedrības “No Salacas līdz Rūjai” pārstāvji piedalīsies sanāksmēs Bērzaines, Burtnieku, Ipiķu, Kocēnu, Ķoņu, Lodes, Matīšu, Naukšēnu, Ramatas, Rencēnu, Sēļu, Valmieras, Vecates, Vilpulkas pagastos, Mazsalacā un Rūjienā, biedrības “Vidzemes lauku partnerība “Brasla” pārstāvji Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagastos, biedrības “Lauku partnerība “ZIEMEĻGAUJA” Brenguļu, Ēveles pagastos un Sedas pilsētā un aicina uz radošu domu apmaiņu iedzīvotājus un uzņēmējus. Gatavojoties jaunā plānošanas perioda sabiedrības virzītas vietējās stratēģijas izstrādei, vietējām rīcības grupām ir svarīgi uzzināt teritorijas iedzīvotāju viedokli par nepieciešamajiem uzlabojumiem un pakalpojumiem dažādās jomās, sporta un kultūras pasākumu pieejamību, kā arī uzņēmējdarbības atbalstam paredzamajiem finanšu resursiem. Izstrādājot un ieviešot projektus atbilstoši stratēģijā ievērtētajām rīcībām, lauku teritoriju attīstībai būs iespējams piesaistīt Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LEADER projektu finansējumu laika periodā no 2023. līdz 2027. gadam.

Plašāka informācija: Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļa, Līga Bieziņa, tālr. 26495997, e-pasts , Inese Bērziņa, tālr. 26328943, e-pasts .