Tikšanās ar iedzīvotājiem Rubenē

Rubenes bibliotēkā 1. martā notika tikšanās ar aktīvajiem iedzīvotājiem par savas dzīvesvides uzlabošanu, kā arī diskusijas, kā iedzīvotājiem sadarboties ar pašvaldību kopīgam darbam  apkaimes attīstībā.

2023. gadā plānotās līdzdalības iespējas būs:

  • iedzīvotāju iniciatīvu projekti, ko izstrādā, iesniedz un par pašvaldības līdzekļiem realizē iedzīvotāji;
  • līdzdalības budžets, kad iedzīvotāju priekšlikumus īsteno pašvaldība;
  • projektu konkursi u.c., par ko informēja Līga Bieziņa, Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece.

Inese Bērziņa, Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja, sanākušos informēja par vietējās rīcības grupas “No Salacas līdz Rūjai” projekta “LEADER” jauno plānošanas periodu un rīcībām, ko varētu iekļaut jaunajā stratēģijā, aicinot iedzīvotājus definēt Rubenes attīstības potenciālu un vajadzības.

Pēc prezentācijām sanākušie rubenieši atzina, ka kopumā ir apmierināti ar dzīvi savā ciemā. Pozitīvi tika uzteikta bibliotēkas darbība, kur iespējams saņemt dažādus pakalpojumus, un ir laipna klientu apkalpošana. Tāpat ir lepnums par savu Rubenes baznīcu un kultūras piedāvājumu tajā. Sanākušie atzina, ka ļoti novērtē to, ka Rubenē ir gan bērnudārzs, gan skola, gan arī sportošanas iespējas Rubenes Sporta namā.

Galvenās lietas, par ko uztraucas vietējie, ir regulētas gājēju pārejas trūkums pāri A3 šosejai, kas ir valsts nozīmes autoceļš. Par šo izvērtās diskusijas, jo jau labu laiku atpakaļ Latvijas valsts ceļiem šis lūgums ir virzīts, tomēr nav uzklausīts. Galvenā iedzīvotāju prasība – lai pāreja būtu regulēta ar luksoforu un apgaismota, jo gada tumšajos mēnešos, it īpaši skolēniem, tā ir bīstami šķērsojama.  Kopā ar pašvaldības pārstāvjiem diskutējot, izdevās nonākt pie secinājuma, ka tas ir jāapspriež Valmieras novada Satiksmes komisijai, lai šo lūgumu virzītu tālāk.

Vēl iedzīvotāji interesējās, kādēļ ir apstājies projekts par ietves būvniecību. Dainis Skutelis, Kocēnu apvienības pārvaldes vadītājs, informēja, ka šis projekts jau bija apstiprināts, tomēr dēļ pagājušā gada ģeopolitiskajiem notikumiem un cenu sadārdzinājuma, to nebija iespējams turpināt, tomēr tas nav noraidīts. Evija Nagle, Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāja informēja, ka līdz ar brīdi, kad tiks apstiprināts valsts budžets martā, arī Valmieras novada pašvaldības budžets tiks pārskatīts un pašvaldība meklēs iespējas, kā to īstenot.

Rubenieši atzīst, ka jau gadiem ilgojas pēc kārtīgas pludmales, kas joprojām nav izveidota pie blakus esošajām ūdenstilpēm. Vietējiem apvienojoties, to varētu īstenot ar kādu no līdzdalības projektu iespējām. Tāpat ir idejas turpināt tradīciju par Rubenes ciema svētkiem, ko jau iepriekš iedzīvotāji paši pēc savas iniciatīvas veidojuši, un kam bijusi liela atsaucība.

Tāpat vietējie vienojās, ka ir jāpārveido BMX trase par aktīvās atpūtas parku bērniem, un tas ir arī veids kā piesaistīt ne tikai jaunus cilvēkus dzīvei ciemā, bet arī tūristus. Sanākušie atzina, ka ir gatavi iesaistīties ar savām idejām, un tas ir mērķis, uz ko pašvaldība virzās – iedzīvotāji pauž savas vajadzības un, kopīgi sadarbojoties ar pašvaldību, tās īsteno!

Nākamās sanāksmes ar iedzīvotājiem plānotas šodien, 2. martā Rūjienas apvienībā, kā arī 3. martā, no plkst. 14.00 Burtnieku apvienībā. Plašāk par plānotajām tikšanās reizēm šeit.