Tikšanās ar iedzīvotājiem Mazsalacas apvienībā

2023. gada 4. martā Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālisti un biedrības no “No Salacas līdz Rūjai” pārstāvji tikās ar iedzīvotājiem Mazsalacas apvienībā. Ar aktīvajiem iedzīvotājiem kopīgi diskutējām Ramatā, Mazsalacā un Sēļos.

Inese Bērziņa un Līga Bieziņa, Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja un vadītājas vietniece, iepazīstināja ar iedzīvotāju līdzdalības iespējām 2023. gadā:

  • iedzīvotāju iniciatīvu projektiem, ko izstrādā, iesniedz un par pašvaldības līdzekļiem realizē iedzīvotāji;
  • līdzdalības budžetu, kad iedzīvotāju priekšlikumus īsteno pašvaldība;
  • projektu konkursiem u.c.

Daiga Siliņa, biedrības “No Salacas līdz Rūjai” administratīvā vadītāja, sanākušos iepazīstināja ar LEADER projektu iespējām, minot konkrētus piemērus, kā precīzi noformulētas iedzīvotāju vajadzības īstenotas jau realizētos projektos, kā arī aicināja iedzīvotājus piedalīties rīcības grupas stratēģijas izstrādē, definējot savas teritorijas attīstības potenciālu un vajadzības.

Ramatas pagasta iedzīvotāji atzina, ka tiem rūp Ramatas bērnudārza nākotne, jo izskanējusi iespēja to pārvietot uz Mazsalacu, ko vietējie iedzīvotāji nesaskata kā veiksmīgu risinājumu. Tāpat sanākušie atzīst, ka vides pieejamības problēmas cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir ikdienas problēma, ar ko jāsaskaras. Runājot par iespējām, ko saredz savā apkaimē, sanākušajiem jau ir vīzija, kādos projektos varētu startēt savas dzīvesvides uzlabošanai, piemēram, rakstot projektu par pludmales zonas iekārtošanu pie Ramatas upes, vai attīstības iespējas, ko varētu izmantot iedzīvotāju iemīļotais Ramatas amatierteātris. Tāpat arī vietējie uzņēmēji ēdināšanas sfērā jau iepriekš startējuši LEADER projektā, arī nākamajā plānošanas periodā apsver iespējas rakstīt projekta pieteikumu, lai attīstītu savu biznesu, kas nes labumu visai kopienai.

Tikmēr Mazsalacā sanākušie iedzīvotāji atzina, ka nepieciešama lielāka skaidrība par Skaņākalna pieejamību, tuvojoties pavasarim un skolēnu ekskursijām. Tāpat arī nepieciešams rūpīgāk apsvērt un diskutēt pašvaldības speciālistiem un vietējiem iedzīvotājiem par bērnudārza pārvietošanas uz skolu iespējām un tehniskajiem risinājumiem.

Savukārt Sēļos sanākušie iedzīvotāji atzīst, ka lepojas ar Sēļu muižu un šīs vietas kultūras pasākumiem, kas ir nenovērtējams ieguldījums pagasta aktīvās dzīves uzturēšanā. Likumsakarīgi, ka ar pašvaldības vai LEADER projektu piedāvājumu vietējie saredz iespējas, kā uzlabot muižas tehnisko stāvokli – grīdas un logu nomaiņu. Daži iedzīvotāji pauda neapmierinātību par to, nav sakārtots apgaismojums Sēļos privātmāju rajonā, kas tiek gaidīts jau no 2018. gada.

Pašvaldības pārstāvji aicina iedzīvotājus būt saprotošiem, jo Valmieras novada pašvaldībai nav iespējams uzreiz atrisināt visus problēmjautājumus, tāpēc aicina sazināties ar pašvaldību par  sasāpējušiem jautājumiem – ar apvienības pārvaldi vai nozares speciālistiem pašvaldības Centrālajā pārvaldē.

Pateicamies aktīvajiem iedzīvotājiem, kuri velta savu laiku, lai kopīgi ar pašvaldību diskutētu par savas teritorijas attīstību, jo savstarpējais dialogs ir svarīgs.

Aicinām sekot līdzi sanāksmju grafikam ar iedzīvotājiem šeit.