Tikšanās ar iedzīvotājiem Kocēnu apvienībā

13. februārī Kocēnu Kultūras namā Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, domes deputāti, Kocēnu apvienības vadītājs un darbinieki, struktūrvienību vadītāji tikās ar iedzīvotājiem no Kocēnu, Bērzaines, Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagastiem.

Domes priekšsēdētājs ar sanākušajiem pārrunāja, kā 2023. gadā izlietots pašvaldības budžets dažādās jomās, kādi bijuši lielākie padarītie darbi Kocēnu apvienībā, kā arī būtisks jautājums par to, kā veidojas pašvaldības 2024. gada budžets. Pašvaldības ieņēmumiem saglabājoties nemainīgiem, vislielāko ietekmi 2024. gada budžetā atstāj kredītprocentu maksājumi, komunālo maksājumu pieaugums, valsts lēmumi, kuru īstenošanai nav valsts finansējuma, piemēram, pirmsskolas izglītības iestāžu un pedagogu algu palielināšana, minimālās algas palielināšana, deinstitucionalizācijas pakalpojumu nodrošināšanas turpināšana un ēku un telpu uzturēšana, ugunsdzēsības un civilā aizsardzība, arī atskurbtuves uzturēšanu valsts vairāk nefinansēs.

Kocēnu apvienībā iedzīvotāji interesējas par pašvaldības apsaimniekošanā esošajām ēkām un to optimizāciju. Tā kā neizmantotas ēkas prasa salīdzinoši lielu līdzekļu ieguldījumu to uzturēšanai, tad ir plāns veikt neizmantoto ēku izvērtēšanu un meklēt iespējas tās pārdot, lai vairāk budžeta līdzekļu varētu novirzīt attīstībai.

Bērzainē neatrisināta problēma ir dzeramā ūdens sliktā kvalitāte. Pēc atkārtotiem iedzīvotāju lūgumiem tika veikta ūdensvadu tīrīšana, tomēr tā nav bijusi pietiekama un ūdens kvalitāte tikai nedaudz uzlabojusies. Pašvaldība risinās šo jautājumu, lai iedzīvotājiem pēc iespējas ātrāk tiktu nodrošināts kvalitatīvs un veselībai nekaitīgs dzeramais ūdens. Iedzīvotāji satraucas arī par sociālo dzīvokļu īrniekiem, kuri mēdz sagādāt nekārtības un radīt troksni, kas traucē pārējiem iedzīvotājiem. Iedzīvotāji šādos gadījumos aicināti nekavējoties informēt Valmieras novada pašvaldības policiju, zvanot pa bezmaksas diennakts atbalsta tālruni 8484.

Iedzīvotāji interesējas par iespējām vairāk komunicēt ar Kocēnu apvienības pārvaldi, lai ikdienišķu jautājumu risināšanā ātri sasniegtu vajadzīgo darbinieku. Tikmēr Vaidavas iedzīvotāju biedrības pārstāvji atzina, ka, uzrunājot gan Kocēnu apvienības pārvaldi, gan Attīstības pārvaldes pārstāvjus, ir izdevies jau aizvadīt konstruktīvas tikšanās, lai risinātu aktuālos jautājumus.

Jānis Baiks pateicās iedzīvotājiem par aktivitāti un apņēmību veidot iedzīvotāju kopienas un biedrības, jo tas ir viens no veidiem, kā veicināt sasvstarpēju dialogu un kopīgi veicinātu savas dzīvesvides uzlabošanu. Valmieras novads ir liels, tāpēc būtiski, ka cilvēki pagastos sanāktu kopā un, zinot savas vajadzības, par tām konstruktīvā formā informētu pašvaldību un kopā meklētu risinājumu.

Vaidavas pagasta iedzīvotājus satrauc Vaidavas Kultūras un amatniecības centra nākotne. Pašvaldība informē, ka jau šobrīd kultūras centri novadā īsteno saprātīgu politiku attiecībā par drošību un šīs prasības īsteno ikdienā, tādēļ notiek darbs, lai iedzīvotāji bez satraukuma var plānot pasākumus un neuztraukties par kultūrtelpas nākotni.

Diskutējot par Valmieras novada kultūras iestāžu tīkla administratīvajām izmaiņām, Toms Upners, Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītājs, uzsvēra, ka pirms lēmuma pieņemšanas rūpīgi izvērtēts apmeklējums, piedāvājums, efektivitāte, lai uzturētu infrastruktūru un lēmumi pieņemti no atbildīga saimnieka pozīcijām. Kultūras piedāvājums no tā nemainās.

Vaidavas pagasta iedzīvotāji interesējās arī par jauno apkures tarifa projektu, kas ir iesniegts regulatoram, un tas paredz, ka Vaidavas iedzīvotājiem būtiski paaugstināsies maksa par siltumu. Regulators izvērtē, vai tas ir pamatots.

Iedzīvotājiem aktuāls jautājums arī par pirmsskolas nodrošinājumu novadā, kas arī ir būtisks aspekts, lai iedzīvotāji paliktu novadā. Pašvaldība tikmēr norāda, ka nav slēgta un nav plānots slēgt nevienu no pirmsskolas izglītības iestādēm novadā. Nākotnē var plānot jaunas pirmsskolas izglītības iestādes atvēršanu, viss atkarīgs no demogrāfiskās situācijas un budžeta iespējām.

Paldies sanākušajiem Kocēnu apvienības iedzīvotājiem – Jūsu iesaiste ir svarīga visa novada kopīgo mērķu sasniegšanā.

Nākamā tikšanās ar iedzīvotājiem plānota šodien, 14. februārī, plkst. 18.00 Sedā. Plašāk šeit.