Tikšanās ar iedzīvotājiem Ēvelē, Lizdēnos un Valmiermuižā

Iedzīvotāju tikšanās Ēveles Tautas namā

3. martā Ēveles Tautas namā, Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā Lizdēnos un Valmieras pagasta kultūras namā aizvadītas Valmieras novada pašvaldības tikšanās ar aktīvajiem iedzīvotājiem, lai kopīgi diskutētu par dzīvesvides uzlabošanu un apkaimes attīstību, kā arī uzzinātu par iedzīvotāju iespējām realizēt savas idejas.

Prezentācijas un sarunas ar iedzīvotājiem vadīja Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes speciālisti sadarbībā ar vietējo rīcības grupu pārstāvjiem.

2023. gadā plānotās līdzdalības iespējas Valmieras novada pašvaldībā būs:

  • iedzīvotāju iniciatīvu projekti, ko izstrādā, iesniedz un par pašvaldības līdzekļiem realizē iedzīvotāji;
  • līdzdalības budžets, kad iedzīvotāju priekšlikumus īsteno pašvaldība;
  • projektu konkursi u.c., par ko informēja Līga Bieziņa, Valmieras novada Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītāja vietniece.

Tikšanās reizē Ēvelē biedrības “Lauku partnerība Ziemeļgauja” pārstāves, savukārt Lizdēnos un Valmiermuižā biedrības “No Salacas līdz Rūjai” pārstāves sanākušos informēja par projekta “LEADER” iespējām, kā arī, gatavojoties jaunajam projektu periodam, aicināja iedzīvotājus piedalīties rīcības grupu stratēģiju izstrādē, definējot savu apdzīvoto vietu potenciālu un vajadzības.

Ēvelieši atzina, ka priecājas dzīvot tieši Ēvelē – apkārt valda miers un klusums, šeit ir tīra vide, un arīdzan vietējie ir draudzīgi un savstarpēji viens otru atbalsta. Iedzīvotāji ļoti novērtē atjaunoto Tautas namu, tajā notiekošos kultūras pasākumus, paveiktos muižas klēts atjaunošanas darbus un iesākto baznīcas torņa jumta seguma nomaiņu. Kā aktuālākās problēmas tiek minēts sliktais ceļu stāvoklis, iedzīvotāju darba laikam nepiemērotais autobusu kursēšanas grafiks un nelielais darba vietu skaits Ēvelē un ciema apkārtnē. Sabiedrībai novecojot, vienlīdz svarīgs temats ir arī vides pieejamība cilvēkiem ar kustību traucējumiem un pieaugošā nepieciešamība pēc cilvēku aprūpes mājās. Tā kā Ēvelē bērniem nav iespējams uz vietas iegūt izglītību, iedzīvotāji atzīst, ka jaunajai paaudzei zūd piesaiste viņu dzīvesvietai, vietējam ciemam. Kā vietas potenciāls tiek minēta tūrisma attīstība, pastaigu takas un muzeja izveide, kā arī bērnu un jauniešu nometnes, kuru norisei varētu izmantot bijušo Ēveles skolas ēku. Domājot par aktīvu dzīvesveidu, izskan idejas par āra trenažieriem un sporta laukumu. Iedzīvotāji tikšanās laikā interesējas arī par pašvaldības līdzfinansējumu daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanai.

Savukārt uz tikšanos Rencēnu pagasta 2. bibliotēkā Lizdēnos bija ieradušies gan vietējie ciema iedzīvotāji, gan rencēnieši. Rencēnu iedzīvotāji atzinīgi novērtē labiekārtoto estrādes skvēru, taču piebilst, ka estrādei noderētu nojume. Pozitīvas atsauksmes arī par āra trenažieriem, kas atrodas pie Rencēnu pamatskolas un pieejami ikvienam iedzīvotājam – šādus trenažierus savā ciemā būtu priecīgi izmantot arī lizdēnieši. Satiksmes drošības ziņā Lizdēnu iedzīvotāji uztraucas par ceļa posmu, kas ved gar bijušo grants karjeru, jo tieši blakus ceļam atrodas stāva nogāze un nav ierīkotas barjeras. Kā vietas attīstības potenciāls atzīstams senais Lizdēnu muižas ainavu parks (daļa, kas no parka saglabājusies), tā sakopšana un labiekārtošana, radot vietu, kur doties pastaigās un izzināt muižas vēsturi. Iedzīvotāju vidū izskan doma, ka bojātos vai vējā nogāztos parka kokus radoša plenēra ietvaros varētu pārveidot par “koku parku” vai no tiem izveidot solus. Tikšanās laikā aktualizēta arī ideja par atpūtas vietas iekārtošanu pie Sedas upes.

Diena noslēdzās ar iedzīvotāju tikšanos Valmieras pagasta kultūras namā. Valmiermuižā aktuāls jautājums par ielu apgaismojuma papildināšanu un iespējām vasarā izmantot Āžezeru. Izskanēja iedzīvotāju idejas par dažādiem teritorijas sakopšanas darbiem, taču vislielākās bažas rada sliktā stāvoklī esošās vecās Iršuparka dzirnavas, kā arī tiek norādīts uz problēmām ar meliorācijas sistēmu. Tiek apspriesta arī ideja par gājēju pārejas nepieciešamību pāri šosejai, kas savienotu Iršuparka aleju un Raiņa ielu. Savukārt Pilātu iedzīvotāji kā vienu no attīstības iespējām saredz veloceliņu izveidi, lai droši un ērti varētu pārvietoties uz un no pilsētas.

Līdz pat 1. aprīlim aicinām iedzīvotājus apmeklēt tikšanās reizes arī citos Valmieras novada pagastos un pilsētās. Plašāk par plānotajām tikšanās vietām un laikiem šeit.