Tiekas ar ugunsdzēsējiem Rūjienā un Naukšēnos

17. maijā, Ugunsdzēsēju un glābēju dienā Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs un Jānis Skrastiņš, pašvaldības Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienesta nodaļas vadītājs, apmeklēja ugunsdzēsēju un glābēju posteņus Rūjienā un Naukšēnos.

Pašvaldības pārstāvji Rūjienā tikās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) komandu un devās aplūkot jaunā ugunsdzēsēju posteņa būvniecības vietu, savukārt, Naukšēnos – tikās ar brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem, kā arī apsveica svētkos.

VUGD ugunsdzēsēju komandas veic ugunsdzēsības un glābšanas darbus, kā arī koordinē citu institūciju un brīvprātīgo ugunsdzēsēju organizāciju darbību, kas saistīta ar ugunsdrošību un ugunsdzēsību.

Savukārt, brīvprātīgie ugunsdzēsēji ir kā palīgi VUGD, kuri dažreiz var ātrāk nokļūt negadījuma vietā un veic primāri nepieciešamos dzēšanas darbus, pirms ierodas VUGD komanda. Valmieras novadā darbojas 10 brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas.

Brīvprātīgo ugunsdzēsēju vēsture ir sena – pirmās brīvprātīgo ugunsdzēsēju komandas Latvijā sāka veidoties pirms vairāk nekā 150 gadiem.

17. maijā – Ugunsdzēsēju un glābēju dienā izsakām pateicību profesionālā dienesta ugunsdzēsējiem glābējiem, brīvprātīgajiem ugunsdzēsējiem un visiem tiem, kuri sirdī jūtas piederīgi šai profesijai!

1. attēlā – pašvaldības pārstāvji Naukšēnos (no kreisās: domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, Naukšēnu ugunsdzēsības tradīciju saglabātājs Andrejs Rullis un Civilās aizsardzības un ugunsdzēsības dienesta nodaļas vadītājs Jānis Skrastiņš)

2. attēlā – Naukšēnu brīvprātīgo ugunsdzēsēju komanda ar viesiem.