Tiek izsludināts Valmieras novada līdzdalības budžets 2023

Vai Tev ir ideja par savas dzīvesvides uzlabošanu? Vai Tu proti sadarboties ar saviem kaimiņiem, lai kopīgi par iecerēto ideju sagatavotu projekta pieteikumu pašvaldībai? Tad piedalies līdzdalības budžeta projektu konkursā! 

Valmieras novada līdzdalības budžets 2023. gadā ir 10 – 30 000 eiro vienam projektam! Viens no līdzdalības budžeta projektu nosacījumiem – to īsteno pašvaldība uz sabiedrībai pieejamas pašvaldības zemes! Tas ir tiešs veids, kā iedzīvotājs var iesaistīties un lemt par pašvaldības budžeta izlietojumu. 

Kā tas notiek? Projekta pieteikuma iesniegšanas termiņš ir divi mēneši no konkursa izsludināšanas dienas, no 3.aprīļa līdz 31. maijam! 

Kritēriji, kas jāievēro aizpildot projekta pieteikumu: 

  • Projekta realizēšanas vieta ir sabiedrībai pieejams publisks pašvaldības nekustamais īpašums; 
  • Projekts ir saistīts ar paliekošu un sabiedriski nozīmīgu infrastruktūras uzlabošanu atbilstoši Pašvaldības autonomajām funkcijām; 
  • Projektā paredzētā rīcība atbilst spēkā esošajiem pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, politikas plānošanas dokumentiem un institūciju vadības dokumentiem;
  • Projekta realizēšanas kopējās izmaksas tā iesniegšanas brīdī ir vērtējamas 10 000 līdz 30 000 euro vērtībā;
  • Projektā attīstītās infrastruktūras ikgadējās uzturēšanas izmaksas pēc projekta realizēšanas nepārsniedz 10% gadā no kopējā attiecīgā projekta budžeta;
  • iesniegtajam Projektam jāparedz pilnīga tā realizācija vienā kārtā. 

Projekta pieteikumu dalībai Konkursā var iesniegt fiziska persona, kura sasniegusi 16 gadu vecumu, vai biedrība vai nodibinājums, kurā nav pašvaldības dalības.

Nolikuma prasībām atbilstošie projekti tiks virzīti publiskajai balsojuma aptaujai, lai saņemtu iedzīvotāju vērtējumu par viņuprāt nozīmīgākajiem projektiem. Par īstenojamo projektu lems pašvaldības dome, respektējot balsojuma aptaujas rezultātus!

Plašākai informācijai aicinām sazināties ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības pārvaldes Attīstības nodaļas vadītājas vietnieci, attīstības plānotāju Līgu Bieziņu pa tālruni 26495997 vai e-pastā .

Veidosim Valmieras novadu kopā!