Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca piedalījās konferencē “Zelta ķivere”

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) projektu vadītāja Ilona Rāviete un darba aizsardzības speciālists Sandris Vēveris piedalījās Valsts darba inspekcijas un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras organizētajā konferencē “Kad klimata pārmaiņas izraisa darba vides pārmaiņas” un “Zelta ķivere” 2023. pasniegšanas ceremonijā, kas norisinājās šī gada 3. novembrī.

Konferencē ar labās prakses piemēriem par darba aizsardzības aktivitātēm, saistībā ar klimata izmaiņu radīto ietekmi, dalījās virkne uzņēmumu, tostarp arī Slimnīca par iekšējo iniciatīvu “Darba drošības un aizsardzības ŠERIFS”. Par dalību labas prakses konkursā “Zelta ķivere” Slimnīca saņēma Atzinības rakstu. Konferences tiešsaistes ierakstu iespējams noskatīties Valsts darba inspekcijas YouTube kanālā.

Projektu vadītāja Ilona Rāviete norāda: “Galvenais secinājums pēc dalības konferencē, dzirdot katra uzņēmuma pieeju darba vides pārvaldībā, saistībā ar klimata izmaiņu ietekmi, ir skaidrs, ka tās ir reālas un praktiskas izmaiņas, kas kaut kādā mērā skar un skars arvien vairāk katru no mums. Klimata un enerģētikas ministrijas prezentācijā izskanēja datos balstīta informācija, kas precīzi parāda temperatūras celšanos arī Latvijā pēdējā desmitagadē un tas ir satraucoši, ja domājam par mūsu bērniem un bērnu bērniem. Klimata izmaiņu radītā ietekme uz darba un dzīves vidi nav vairs nākotnes iespējamība, tā ir šodienas realitāte un tas nozīmē, ka mums visiem kopā jārūpējas par savas vides – darbā vai mājās veidošanu, iespējami droši un iespējami arī paredzot dažādas nelabvēlīgas situācijas.”

Slimnīcas iekšējā iniciatīva “Darba aizsardzības un drošības ŠERIFS” ir veidota, lai veicinātu darbinieku iesaisti un atbildības uzņemšanos par savu darba vidi, ziņojot ŠERIFAM par saviem novērojumiem, par potenciāli riskantām situācijām darba vidē. Iniciatīva nodrošina ātru reaģēšanas iespējamību, atgriezeniskās saites sniegšanu un efektīvu komunikāciju attiecībā uz darba aizsardzību.

Ilona Rāviete

Projektu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”