Strenču apvienībā aktīvi īsteno dažādus saimnieciskos darbus

Aktīvajā būvniecības sezonā Strenču apvienībā īsteno autoceļu un ielu infrastruktūras atjaunošanas darbus, kā arī veic dažādus pašvaldības teritorijas labiekārtošanas un nekustamo īpašumu uzturēšanas darbus. Lielākie Valmieras novada pašvaldības investīciju objekti Strenču pilsētā ir gājēju ietves pārbūve Trikātas ielā (posmā no Pulkveža Brieža ielas līdz Slimnīcas ielai), un gājēju ietves izbūve Pulkveža Brieža ielā (posmā no Trikātas ielas līdz Beverīnas ielai). Plašāka informācija ŠEIT.

2023. gadā Strenču apvienībā veikta šādu autoceļu un ielu posmu uzlabošana, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 151 370 EUR ar PVN:

 • Strenčos, Trikātas ielā (posmā no Raiņa ielas līdz Trikātas ielai 1) izbūvēta ietve un veikta tās seguma maiņa gājēju un velosipēdistu ērtībai;
 • Strenčos, Ziedugravas ielai veikta divkārtu virsmas apstrāde;
 • Strenčos, Gaujas un Dārza ielās atjaunots notekgrāvis;
 • Sedā, Kūdras ielai veikta virsmas atjaunošana ar drupināto asfaltbetonu;
 • Plāņu pagastā veikta grants seguma atjaunošana autoceļam “Višķi – Āžkalni”;
 • Jērcēnu pagastā veikta daļēja grants seguma atjaunošana autoceļam “Liepkalni – Jeskas – Skoliņas”.

Tiek veikti un plānoti arī teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbi:

 • celiņu bruģēšanas darbi Strenču pilsētas parkā, Strenčos;
 • ielu apgaismojuma izbūve pie Strenču pirmsskolas izglītības iestādes “Minkāns”, Meža ielā, Strenčos;
 • kājāmgājēju ērtībai atjaunota laipa pār Strenčupīti, Strenčos;
 • Strenčos, pludmalē pie Gaujas uzstādīta jauna pārģērbšanās kabīne;
 • Gaujas dabas takā izvietotas Gaujas plostnieku svētkos jaunizzāģētās koka skulptūras, kā arī veikta takas atbrīvošana no kritušajiem kokiem;
 • pie Strenču autoostas ierīkotas jaunas košumdobes;
 • darbi veikti arī Strenču pilsētas pirtī. Veikts kosmētiskais remonts, nomainīti pērtuvju krāšņu akmeņi, kā arī atjaunota malkas glabātuve pie pirts;
 • Plāņu pagastā atjaunots tiltiņš pie Jaunklidža bibliotēkas – saieta nama, kā arī estrādē nomainītas soliņu virsmas;
 • labiekārtots Jērcēnmuižas parks, izbūvējot trīs tiltiņus un uzstādot trīs jaunus soliņus. Tāpat sakopta teritorija pie “Kalndzirnavu” tilta.

Strenču apvienībā veikti arī ūdenssaimniecības infrastruktūras remonta darbi: artēziskajai akai Strenčos nomainīts sūknis. Jērcēnos veikti dažādi  ūdenssaimniecības iekārtu remonti. Savukārt Sedas pilsētā veikts kanalizācijas sistēmas remonts Uzvaras ielā, kā arī ierīkota ūdens skaitītāju sistēma trīs namiem: Miera 8, Brīvības 5 un Brīvības 7.

Izstrādāts tehniskais projekts lietus ūdens atvades ierīkošanai Uzvaras ielā un Dārza ielā, Sedā. Īstenojot projektu, atrisinās problēmu ar virszemes ūdens atvadi Skolas laukuma autobusa pieturvietas paplašinājumā, kā arī novērsīs tālāku Uzvaras ielai piegulošo īpašumu iespējamu applūšanu, vienlaikus uzlabojot satiksmes drošību Uzvaras ielas ietves pieslēgumos pie Miera un Dārza ielām. Projekts tiks īstenots par pašvaldības budžeta līdzekļiem, piesaistot Valsts kases aizņēmumu.

Šosezon veikti arī grantēto ceļu un ielu seguma kārtējie uzturēšanas darbi. Vasaras sākumā, lai nodrošinātu iespējami komfortablus dzīves apstākļus to tuvumā esošajiem iedzīvotājiem, grantētajos ceļos un ielās iestrādāts putekļu absorbents, kas būtiski samazina putekļu izplatīšanos. Apzāģēti bīstamie koki visā apvienības teritorijā. Veikti arī ceļmalu pļaušanas darbi, kā arī atvašu un krūmu izpļaušana pašvaldības autoceļu malās. Tāpat Strenču apvienības teritorijas autoceļiem izmantojot aukstā un karstā asfalta tehnoloģijas veikts asfalta seguma bedrīšu remonts. Satiksmes drošības uzlabošanai vairākās vietās nomainītas un no jauna uzstādītas ceļa zīmes.