Sporta Veselības centra psiholoģe pilnveido jauno sportistu mentālo sagatavotību

Jaunie sportisti pilnveido mentālo sagatavotību

Sporta Veselības centra psiholoģe Iveta Broliša novadījusi vairākus seminārus Bertānu Valmieras basketbola skolas (BVBS) audzēkņiem, treneriem un vecākiem par spriedzi sacensību dienā, sniedzot vērtīgus instrumentus, ko pielietot ikdienā.

“Augsta snieguma potenciālu nenosaka tikai mūsu personība, tas ir mūsu domāšanas veids, paradumi un prasmes. Ir brīži, kad līdztekus fiziskajai attīstībai, būtiski ir trenēt arī mentālo noturību. Jo tikai jēgpilna un mērķtiecīga personības fiziskā un emocionālā sagatavotība var sniegt augstākās uzvaras ikvienā dzīves jomā,” atzīmē Iveta Broliša.

Semināru mērķis bija iepazīstināt jauniešus ar spriedzes raksturojumu, tās izpausmēm, tuvojoties sacensībām un to laikā. Būtiski, ka spriedzi katrs izjūt atšķirīgi, līdz ar to, tās pārvaldības mehānismi katram būs individuāli. Šo semināru laikā jauniešiem tika sniegta iespēja iepazīt faktorus, kas tieši viņu vecumā var radīt spriedzi, atpazīt tos un atrast individuālas spriedzes mazināšanas metodes.

Arnis Vecvagars, BVBS direktors: “Psihologa iesaiste gan jauniešu, gan pieaugušo sportā, ir ļoti vērtīga. To es varu teikt arī pats pēc savas personīgās pieredzes. Līdz šim tas vairāk ir akcentēts profesionālajos klubos un jauniešu izlasēs, bet ļoti svarīgi ir par to runāt laicīgi. Spriedze, ar ko saskaras jaunieši, tāpat arī vecāki un treneri, ir ļoti liela. Svarīgi ir viņiem piedāvāt instrumentus, kas šo spriedzi var mazināt, lai pilnvērtīgi sagatavotos kā sacensībām, tā arī treniņiem.”

BVBS stresa pārvaldības lekcijas aicināja apmeklēt audzēkņus no 12 gadu vecuma, jaunākajās grupās šāda iespēja tika dota arī vecākiem, kuri to labprāt izmantoja. “Vēlos atzīmēt, ka arī no vecāku puses šī izpratne ir ļoti svarīga un būtiski saprast, kāpēc audzēkņiem rodas spriedze – vai viņi paši sev to uzliek, tā rodas vecāku vai treneru darbību rezultātā. Šādu semināru piedāvāšanas mērķis mūsu audzēkņiem, viņu vecākiem un treneriem, ir padarīt nodarbības un sacensības bērniem par izbaudāmu procesu, lai viņi tās apmeklētu ar prieku, neuzliekot lieku slogu.”

Sofija Urbanoviča, BVBS U16 spēlētāja, 2023. gada U16 Latvijas izlases kandidāte: “Ja arī sākotnēji kādam sportistam varētu šķist, ka viņam šāda veida pilnveidošanās nav nepieciešama, domāju, ka pēc dalības seminārā ikvienam zemapziņā saglabājas informācija, kas vairāk atbilst tieši viņa konkrētajai situācijai. Man lekcija ļoti patika! Tā ļāva arī mums, kā komandas biedrenēm, labāk saprast vienai otru – kas katrai ir svarīgs spēles dienā, spēles laikā. Uzskatu, ka šāda veida seminārus sportistiem jādod iespēja apmeklēt biežāk un pieļauju, ka tas iedrošinās arī kādu individuāli vērsties pie speciālistiem, lai stiprinātu savu mentālo sagatavotību.”

Mērķtiecīgas rūpes par emocionālo un fizisko labsajūtu ir pamats veiksmīgai sava iekšējā potenciāla attīstībai, tāpēc Sporta Veselības centrs piedāvā iespēju pieteikties uz psihologa konsultācijām, koučinga sesijām, semināriem. Emocionālā labklājība ir neatņemama fiziskās sagatavotības sastāvdaļa un, tikai apzināti rūpējoties par abām jomā, varam sasniegt vienotu fizisko un mentālo veselību.

Vairāk informācijas https://www.sportaveselibascentrs.lv/ vai zvanot 29721191.

Informāciju sagatavoja:

Rūta Lapiņa
SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”
Komunikācijas un sabiedrisko attiecību speciāliste
Kontaktinformācija: , +371 26534501