SIA “Valmieras ūdens” paziņojums par ūdensapgādes tarifa izmaiņām no 2024. gada 1. janvāra

SIA “Valmieras ūdens”, vienotais reģistrācijas Nr. 44103033608, Rūpniecības iela 50, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedz ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar  Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”  un pamatojumu noteiktajam  tarifam. Noteiktais tarifs stāsies spēkā 2024. gada 1.janvārī.

Sabiedriskā pakalpojuma veidsSpēkā esošais tarifs (bez PVN)Noteiktais tarifs (bez PVN)Noteiktā tarifa palielinājums/samazinājums %
Ūdensapgādes pakalpojumi1.061.05-1%
Kanalizācijas pakalpojumi1.291.28-1%

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija  nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu. No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro SIA “Valmieras ūdens” noteikto tarifu, kas 2023. gada 30.augustā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2023., Nr.167).

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar iepirktās elektroenerģijas iepirkuma cenas samazinājumu.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto ūdenssaimniecības pakalpojumu  tarifiem lietotājs var  SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības iela 50, Valmierā darba laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00 kurā lietotājs var iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu, iepriekš sazinoties ar SIA “Valmieras ūdens” finanšu daļas vadītāju  Maiju Moli pa tālruni 64220606, .

Priekšlikumus un ieteikumus par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Valmieras ūdens”, Rūpniecības 50, Valmiera, Valmieras novads, LV4201 vai , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese:  septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.   

Informāciju sagatavoja
SIA “Valmieras ūdens”