SIA “RŪJIENAS SILTUMS” paziņojums par siltumenerģijas gala tarifa projektu Naukšēnos

SIA “RŪJIENAS SILTUMS” paziņojums par siltumenerģijas gala tarifa projektu Naukšēnos

Pašvaldības SIA “RŪJIENAS SILTUMS”, vienotais reģistrācijas numurs 44103023807, juridiskā adrese – Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240, 2023. gada 27. janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas gala (ražošana, sadale un pārvade un tirdzniecība) tarifa projektu Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Valmieras novadā, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veidsSpēkā esošais tarifs *
(bez PVN)
Piedāvātais tarifs
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/ samazinājums * (%).
Siltumenerģijas gala tarifs

98.6592.03– 6.7%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023. gada 1. maiju. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar elektroenerģijas, degvielas un kurināmā cenu izmaiņām un arī pārējo materiālu un darba algu izmaiņām. Iepriekšējais tarifs stājās spēkā 2022. gada 1. novembrī .

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas tarifa projektu lietotājs var Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst.10.00 – 15.00, kurā lietotājs var iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu Gintu Vēveri, tālruņa numurs +371 28611943, e-pasts – .

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt Pentes ielā 2, Rūjienā, Valmieras novadā, LV-4240, katru darba dienu no plkst.10.00 – 15.00 vai e-pastā – , kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, elektroniskā pasta adrese: 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.