Saņem NĪN maksāšanas paziņojumu elektroniski!

Saņem NĪN paziņojumu elektroniski

Aicinām iedzīvotājus būt atsaucīgiem un reģistrēties nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski!

Iespējas, kā pieteikties NĪN maksāšanas paziņojumu saņemšanai elektroniski:

  • aktivizējot savu e-adresi portālā Latvija.lv;
  • aizpildot pieteikumu portālā epakalpojumi.lv: sadaļā “Nekustamais īpašums” – “E-pasta un SMS pieteikums” norādot pašvaldību, e-pasta adresi un tālruņa numuru;
  • nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības e-pastu .
  • ja īpašniekam nav elektronisku autentifikācijas līdzekļu, iesniegumu NĪN maksāšanas paziņojuma saņemšanai elektroniski var aizpildīt Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros un bibliotēkās.

Atgādinām, ka no 2023. gada 1. janvāra juridiskām personām e-adreses lietošana ir obligāta!

Jāpiemin, ka NĪN apmaksu elektroniski iespējams veikt arī portālos Latvija.lv (e-pakalpojums “Nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa tiešsaistē“) un www.epakalpojumi.lv (sadaļā “Nekustamais īpašums” izvēloties e-pakalpojumu “Mans nekustamā īpašuma nodoklis”). Tas būs ērtāk un drošāk, nekā sagatavot jaunu maksājumu internetbankas kontā, jo maksājuma dati tiks ielasīti automātiski!