Saimnieciskie darbi Mazsalacas apvienībā

Mazsalacas apvienībā norit dažādi saimnieciskie darbi. Līdztekus ikdienas teritorijas un nekustamā īpašuma apsaimniekošanas un pārvaldīšanas darbiem tiek īstenoti arī vairāki Valmieras novada pašvaldības investīciju projekti. Nozīmīgākie šīs būvniecības sezonas darbi notiek Mazsalacā, kur veic Kalna ielas, Lielās ielas  (posmā no Rūdolfa Dārziņa ielas līdz Lielā ielai 15) un Jāņa ielas (posmā no Pērnavas ielas līdz Vītolu ielai) divkārtu virsmas apstrādi. Vairāk par šiem darbiem var lasīt šeit.

Mazsalacā pašreiz procesā ir arī bruģētas ietves izbūve Rūjienas ielā posmā no Rūdolfa Dārziņa ielas līdz Dzirnavu ielai. Darbus veic SIA “TurTas”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 78 594,22 EUR ar PVN.

Tiek veikti arī teritorijas labiekārtošanas un uzturēšanas darbi:

  • Ramatas pagastā veikts estrādes terases, galdu, solu kosmētiskais remonts;
  • Skaņkalnes pagastā attīrīts dīķis pie Lībiešu pilskalna. Atjaunota publiskā spēļu rotaļu laukuma perimetra koka konstrukcija Skaņkalnē, Skaņkalnes pagastā;
  • Mazsalacā vēl šajā gadā plānots uzsākt apgaismojuma tīkla pārbūvi Gustava Ērenpreisa ielā  un veikt apgaismojuma tīkla izbūvi Krasta ielā;
  • nomainītas bojātās koka konstrukcijas Sēļu muižas teritorijā esošajam koka tiltiņam, margām un soliem. Šoruden vēl plānota Sēļu estrādes grīdas demontāža.

Mazsalacā augustā noslēgušies ielu kanalizācijas aku vāku remontdarbi Pērnavas ielā, Rīgas ielā un Gustava Ērenpreisa ielā. Vēl šogad plānoti arī citi ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas darbi: kanalizācijas un ūdensvada remonts pie īpašumiem Rīgas ielā Mazsalacā. Savukārt Mazsalacas pagastā – pašteces kanalizācijas izbūve īpašumiem “Dravas”, “Ceriņi”, “Dārziņi”,  “Gobas”  un “Parka 30”.

Šosezon visā apvienības teritorijā veikti arī grantēto ceļu un ielu seguma kārtējie uzturēšanas darbi. Tāpat vasaras sākumā uz noslogotajiem grants ceļiem māju tuvumā pavasarī iestrādāts putekļu absorbents, kas būtiski samazina putekļu izplatīšanos. Tāpat Mazsalacas apvienības teritorijas autoceļiem veikts asfalta seguma bedrīšu remonts. Veikti arī pašvaldības autoceļu ceļmalu pļaušanas,  atvašu un krūmu izpļaušanas darbi. Norit arī zāles pļaušanas, kā arī apstādījumu un teritorijas sakopšanas darbi.