Rūjienā veikta kapavietu apsekošana

Rūjienā veikta kapavietu apsekošana

Novembra izskaņā Rūjienā veikta kapavietu apsekošana un nekopto kapavietu aktēšana Bērtuļa un Skudrītes kapsētās. Nekoptās kapavietas marķētas ar informatīvu zīmi un veikta to fotofiksācija.

Iedzīvotāju ievērībai – ja pamanāt savā ģimenes kapavietā marķētu zīmi, aicinām sakopt kapavietu, par to informējot Valmieras novada pašvaldības Rūjienas apvienības pārvaldi!

Ja kapavieta ilgstoši netiek kopta un pašvaldībai nav informācija par tās lietotāju, pašvaldība var lemt par kapavietas pārņemšanu savā valdījumā un lemt par tās nodošanu citu personu apbedīšanai.

Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt pa tālr. 64216046 vai rakstīt uz e-pastu .