Rūjienā sāksies titula “Baltijas jūras reģiona kultūras pērle” norises

Pērnā gada izskaņā starptautiska žūrija paziņoja titula “Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024” (BSR Cultural Pearls) saņēmējus. Šo titulu ieguva arī Rūjiena līdz ar Svendborgas pilsētu Dānijā, Ķīli Vācijā un Jākobštati Somijā. Tā ir iespēja izcelt Rūjienas unikalitāti, vienlaikus veicinot sadarbību un stiprinot kopienu, vietējiem iedzīvotājiem īstenojot dažādas aktivitātes.

Pērnā gada izskaņā starptautiska žūrija paziņoja titula “Baltijas jūras reģiona kultūras pērle 2024” (BSR Cultural Pearls) saņēmējus. Šo titulu ieguva arī Rūjiena līdz ar Svendborgas pilsētu Dānijā, Ķīli Vācijā un Jākobštati Somijā. Tā ir iespēja izcelt Rūjienas unikalitāti, vienlaikus veicinot sadarbību un stiprinot kopienu, vietējiem iedzīvotājiem īstenojot dažādas aktivitātes.

Gada garumā paredzēti trīs aktivitāšu posmi. Īstenojot aktivitāti “Satiec savu kaimiņu”, iedzīvotāji būs aicināti iepazīties ne tikai ar saviem tuvākajiem kaimiņiem blakus namos, bet arī satikties ar citiem iedzīvotājiem Rūjienas apkārtnē un pat pāri robežai – Igaunijā. Pirmajā projekta posmā iecerēts radīt arī jaunu kopā sanākšanas vietu Rīgas ielas 8 kvartālā, kuru ar sabiedrības līdzdalību iecerēts sakopt un atdzīvināt jaunām radošām izpausmēm.

Savukārt otrajā un trešajā aktivitāšu posmā paredzēts attīstīt starppaaudžu sadarbību. Rūjienas Tautskolas rīkotās norises iedzīvotāji jau pazīst un labprāt piedalās, tādējādi pārmantojot seno arodu zināšanas. Aicinot kopienu aktivitātēs iesaistīties arvien vairāk jauniešiem, veicināsim arī vietējo tradīciju pārmantojamību, piemēram, veidojot dažādas norišu darbnīcas, lai seniori varētu nodot savas zināšanas jaunākajai paaudzei un otrādi. Tāpat plānots iesaistīt jaunas sabiedrības grupas, paplašinot nodarbību piedāvājumu Rūjienas Tautskolā.

Par visām aktivitātēm plašāka informācija un aicinājums iesaistīties būs Valmieras novada tīmekļvietnes www.valmierasnovads.lv sadaļā “Novads”, “Kultūra”, “Rūjiena – kultūras pērle 2024”, Vidzemes plānošanas reģiona tīmekļvietnē www.vidzeme.lv, kā arī Valmieras novada, Rūjienas apvienības un Vidzemes plānošanas reģiona Facebook lapā.

Nozīmīgs faktors projekta īstenošanai ir iesaistīto sadarbības partneru un organizāciju atbalsts – projekts tiks īstenots ciešā sadarbībā ar nodibinājumu “Ascendum”, biedrību “Rūjienas senioru māja”, Rūjienas Tautskolu, Rūjienas Kultūras centru, Rūjienas Izstāžu zāli, Rūjienas vidusskolu, kā arī sadarbības pilsētām Igaunijā.

Galvenais mērķis ir sociālās noturības veicināšana, kopienas iedzīvotājiem sadarbojoties vienota mērķa sasniegšanā, tā arī stiprinot spēju apvienoties un kopā pārvarēt dažādus izaicinājumus, veicinot līdzatbildību dzīves kvalitātes uzlabošanā, stiprinot piederības sajūtu un attīstot savstarpējo uzticēšanos. Projekta noslēgumā labās prakses piemērus iekļaus gan novada kultūrplānošanas dokumentos, gan ņems vērā sadarbības ar citām kopienām veicināšanā.

Kultūras un noturības rīcības plānu iesniedza Valmieras novada pašvaldība, saņemot Vidzemes plānošanas reģiona aicinājumu. Konkurss par titulu ir daļa no BSR Cultural Pearls projekta, kura mērķis ir stiprināt kultūras virzītu sabiedrības noturību Baltijas jūras reģionā. Projektā apvienoti 12 partneri, tostarp Vidzemes plānošanas reģions, no astoņām valstīm. Projektu līdzfinansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.–2027. gadam.