Reģiona ģimenes ārstu informatīvā diena Strenču slimnīcā

Strenču PNS informatīvā diena

21. oktobrī, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk-Slimnīca)norisinājās reģiona ģimenes ārstu informatīvā diena, kuras mērķis bija veicināt starpdisciplināro sadarbību Vidzemes reģiona ietvaros, uzlabojot psihiatrisko un narkoloģisko pakalpojumu pieejamību, veicinot ģimenes ārstu kompetences darbā ar pacientiem, kuri cieš no psihiska spektra traucējumiem. Informatīvajā dienā piedalījās 8 reģiona ģimenes ārsti no dažādām apdzīvotām vietām, t.i. Limbažiem, Valmieras, Ēveles, Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēniem.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa: “Mūsdienu veselības aprūpē ir svarīgi veidot starpdisciplinārās sadarbības tīklu. Šodienas tikšanās laikā sapratām, ka pastāv  atsevišķas jomas, kur sadarbība būtu pilnveidojama, lai ieguvējs būtu pacients, t.i. saņemtu savlaicīgu un pilnvērtīgu veselības aprūpi. Priecē, ka tikšanās formāts izveidojās par diskusiju, kur mēs uzklausījām ģimenes ārstu jautājumus, savukārt, ģimenes ārsti uzklausīja mūsu ieteikumus. Domāju, ka šāda veida pasākumi ir nepieciešami arī turpmāk, jo lekciju laikā ģimenes ārstiem radās papildinoši jautājumi, kas ir atsevišķu lekciju vērti.

Iestājoties rudenim, mums sāk trūkt saules gaismas, agrāk iestājas tumsa un vēlāk uzaust diena, daudzi no mums sajūt nogurumu un enerģijas trūkumu, esam stresaināki, biežāk slimojam ar dažādām vīrusu saslimšanām. Aicinām katru padomāt par savu pašsajūtu un, ja nepieciešams, meklēt palīdzību pie ģimenes ārsta vai smagākos gadījumos – pie psihiatra un narkologa. ”

Dienas pirmajā pusē norisinājās informatīvas lekcijas, kas bija saistītas gan ar sadarbības veicināšanas jautājumiem, gan specifiskākām tēmām par psihisko veselību un narkoloģiju. Ar  stacionārā un ambulatorajā daļā pieejamajiem pakalpojumiem iepazīstināja narkoloģijas nodaļas virsārste, narkoloģe Dace Raituma, ar ieteikumiem nosūtījuma sagatavošanai psihiatriskajam stacionāram dalījās 4. nodaļas virsārste, psihiatre, narkoloģe Jūlija Līce, par psihosomatiskajiem traucējumiem pastāstīja 2. nodaļas virsārsts, galvenā ārsta p.i., psihiatrs, narkologs Raivis Logins, savukārt, stereotipus par modificēto elektrokonvulsīvo terapiju lauza ambulatorās daļas vadītājs, psihiatrs Jēkabs Līcis.

Dienas otrajā pusē ģimenes ārsti iepazinās ar rehabilitācijas  iespējām Slimnīcā, apmeklējot psihiatriskās rehabilitācijas Dienas stacionāru un psihosociālās rehabilitācijas centru “RASA”. Ģimenes ārstiem bija iespēja piedalīties drāmas terapijas, mūzikas terapijas un deju un kustību terapijā, kuras vadīja Slimnīcas mākslu terapeiti Liesma Lore, Viesturs Roziņš un Alvīne Millere. Sesiju laikā ģimenes ārsti izbaudīja terapijās izmantoto metožu iedarbību uz savu labsajūtu, aktīvi līdzdarbojoties. Pēc sesijām informatīvo dienu dalībnieki dalījās savās sajūtās un pozitīvajās emocijās. Daži atzina, ka ir pārsteigti par Slimnīcā sniegto pakalpojumu klāstu. Dienas noslēgumā, no ģimenes ārsta perspektīvas, pieredzē par starpdisciplināro sadarbību dalījās ģimenes ārste Sanita Paudere-Logina.

Alīna Kitnere

Stratēģisko vadības procesu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”