Pulcējot Valmieras novada uzņēmējus, norisinājies seminārs par klimatneitralitāti un ilgtspēju

5. oktobrī Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia” aicināja uzņēmējus un citus interesentus uz semināru “Klimatneitralitāte un ilgtspēja uzņēmumos”.

5. oktobrī Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Bureau Veritas Latvia” aicināja uzņēmējus un citus interesentus uz semināru “Klimatneitralitāte un ilgtspēja uzņēmumos”. Seminārā piedalījās trīs “Bureau Veritas Latvia” speciālisti, kuri dalījās savās zināšanās un pieredzē par aktualitātēm nozarē – Eiropas Savienības jaunākajām direktīvām, dažādu apliecinājumu, sertifikātu un deklarāciju izstrādi.

Semināra ievaddaļā “Bureau Veritas Latvia” pārstāvis dalījās ar aktualitātēm par dažādām atskaitēm, stāstīja par ISO sertifikātiem, energoefektivitāti, CO2 aprēķinu verifikāciju, jaunākajām Eiropas Savienības direktīvām, piemēram, Zaļuma norāžu direktīva, kas stāsies spēkā tuvākajā nākotnē. Kā īpaši svarīgu speciālists uzsvēra enerģijas izcelsmi un apliecinājuma nepieciešamību, minot piemēru, ka, ja iegādājies elektroauto, taču to uzlādē ar enerģiju, kas ražota no neatjaunīgiem resursiem, ietekme uz vidi un patērētās emisijas ir tikpat daudz cik automašīnai, kas darbojas ar dīzeļdegvielu.

Turpinājumā dalībnieki uzzināja plašāk par ilgtspējas ziņojumiem un nupat pieņemto Korporatīvo ilgtspējas ziņošanas direktīvu, kas uzliks par pienākumu lielajiem uzņēmējiem ik gadu izstrādāt un iesniegt ziņojumu, kurā būs iekļautas dažādas sadaļas, kas ir saistītas ar ilgtspēju uzņēmumā un tā darbības procesos. Ir uzņēmumi, kas jau vairākus gadus apkopo informāciju un izstrādā ziņojumus, kas ir publiski pieejami, taču kā obligāta prasība tā būs tikai nākotnē.

Speciāliste uzsvēra, ka, lai aprēķinātu CO2 emisijas, ir svarīgi apzināt visas ieinteresētās puses, noteikt robežas un aprēķinu metodoloģiju. Pēc aprēķinu veikšanas uzņēmums sagatavo ziņojumu un izstrādā konkrētus mērķus un plānu, kā samazināt emisijas. Lai samazinātu emisijas, svarīgi, ka nosaka emisijas avotus. Ja uzņēmums vēlas attīstīt savu produktu eksportu, arvien biežāk iesaistītās puses norāda, ka ir nepieciešams uzrādīt produktu vides deklarācijas, kurās ir iekļauta produkta dzīves cikla ietekme uz vidi un CO2 aprēķini.

Seminārs noslēdzās ar Valmieras novada pašvaldības Attīstības nodaļas attīstības plānotājas Līgas Bieziņas prezentāciju par Interreg Baltijas Jūras reģiona programmas 2021-2027 projekta “BALTIPLAST” plānotajām aktivitātēm, kuru īstenošanai būs nepieciešams iesaistīt piecus uzņēmumus, kas vēlētos veikt plastmasas inventarizāciju, lai pēc tās veiktu secinājumus un izstrādātu plānu, kā samazināt plastmasas patēriņu savā uzņēmumā.

Dalībnieki kopā ar speciālistiem diskutēja par dažādiem zaļmaldināšanas gadījumiem, dalījās piemēros. Dalība šādos pasākumos ļauj uzņēmējiem gūt ieskatu aktualitātēs un saņemt tās apkopotā veidā, jo pieejamā informācija ir daudz, un šajā nozarē regulāri tiek papildināti jau esošie noteikumi, tiek pieņemti jauni likumi un direktīvas, kas nosaka uzņēmumu atbildību pret vidi.

Prezentācijas no semināra pieejamas šeit.

Seminārs norisinājās Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros, kas šogad norisinās no 18. septembra līdz 8. oktobrim visā Eiropā. Kampaņas mērķis ir veicināt zināšanu apmaiņu un dalīšanos ar labās prakses piemēriem ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Eiropas Ilgtspējīgas attīstības nedēļas ietvaros īpaši tiek izcelti ANO 17 Ilgtspējīgas attīstības mērķi, kuri veicina ilgtspējīgu pasaules attīstību.