13.10.2022

Valmieras multimediju festivāla mākslas un izglītības programma jauniešiem

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta partneri:SIA “Story Hub” (Latvija) NVO “Kultūra bez robežām” (Norvēģija)Finansēšanas avots:Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programma “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras…

Lasīt vairāk