Projekts “Līdzdarbojies skolēnu pašpārvaldē”

Projekts “Līdzdarbojies skolēnu pašpārvaldē”

Projektu īstenoValmieras novada pašvaldība
Projekta nosaukumsLīdzdarbojies skolēnu pašpārvaldē
Projektā iesaistītās izglītības iestādesValmieras Viestura skola
Valmieras 5. vidusskola
Valmieras Valsts ģimnāzija
Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
Rūjienas vidusskola
Kocēnu pamatskola
Naukšēnu vidusskola
Līguma numurs/datumsVP2022/3-32, 30.08.2022
Projekta īstenošanas termiņšNo 15.08.2022 līdz 31.01.2023
Projekta līgumā apstiprinātais finansējums (EUR)6821,06 EUR
Faktiskais un uz projektu attiecināmais finansējums (EUR)6807,54 EUR
Projekta mērķisProjekta mērķis bija pēc Covid-19 pandēmijas spēcīgās ietekmes skolēnu pašpārvalžu darbības pārrāvuma atkal ar jauniem spēkiem, jauniešu idejām iedzīvināt ticību, ka jauniešiem ir jauda, spēks un idejas kā stiprināt Valmieras novada skolu pašpārvalžu darbību nodrošinot to attīstību, sekmējot skolēnu labbūtību un aktīvu pilsonisko līdzdalību.
Projekta galvenās aktivitātesValmieras Viestura skolā: īstenotas pašpārvaldes darbnīca par mentālo veselību, Skolotāji iesaistījās projektā veidojot savstarpējo sadarbību ar skolas pašpārvaldes skolēniem, īstenota mentālās veselības nedēļa un podkastu raidījumu cikls ”Ko saki? VVV” par jauniešiem aktuālām tēmām “Kas notiek manā galvā?”, “Tumsa un tumšums apkārt,” “Svētki”, “Renesanse. Atdzimšana,” Podkāsti publiskoti populārajā straumēšanas vietnē ‘’Spotify’’.

Valmieras 5. vidusskola: “Skolēnu sarunu dēļa” veidošana un atklāšana, Labbūtības stūrīšu ierīkošana skolas gaiteņos ar pašu izgatavotiem palešu sēdekļiem, Spēles galdiņu veidošana un atklāšana ar kopīgu spēļu maratonu.

Valmieras Valsts ģimnāzija: Skolēnu parlamenta tikšanās “Tēja ar parlamentu”, nodarbību cikls “Skola mūsu otrās mājas” I, nodarbību cikls “Skola mūsu otrās mājas” II, skolēnu budžeta plānošanas apmācības “Es iesaistos!.

Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija: Saliedēšanās pasākums skolēnu pašpārvaldei – pufu šūšanas aktivitāte, Sporta spēļu festivāls, Labbūtības festivāls.

Rūjienas vidusskola: Skolēnu pašpārvaldes tikšanās, publicitātes kampaņa veidojot video klipus par pašpārvaldes darbību, saliedēšanās pasākums skolēnu pašpārvaldei nododot skolēnu zināšanas viens otram.

Kocēnu pamatskola: skolēnu anketēšana “Kas ir pašpārvalde?, Skolēnu padomes izveide un apstiprināšana, saliedēšanas pasākums “Piedzīvojum mežā”, savas telpas labiekārtošana, skolēnu padomes gada plāna izveide, Skolēnu padomes tikšanās ar skolas administrāciju, ideju forums “Tava ideja”, skolēnu padomes gada plānu aktualizēšana, noslēguma izvērtēšana “Mēs to Izdarījām”.

Naukšēnu vidusskola: Minimācības skolēnu parlamentam, jauktu komandu orientēšanās ar aktivitātēm visai skolai, aptaujas anketa “Kādus pasākumus, aktivitātes vēlies organizēt vai arī kādās piedalīties 2022/2023.m.g.”
RezultātiProjekta rezultātā izglītības iestādēs notikusi aktīva skolēnu pašpārvaldes/parlamenta darbības atjaunošana un jaunu dalībnieku piesaiste, kā arī skolas skolēni tika iepazīstināti ar skolu pašpārvaldes nozīmi un lomu skolas vides veidošanā. Skolēni mācījās līdzdarboties un uzņemties atbildību par savām idejām un kopīgi komandā tās īstenoja. Šī projekta realizēšana snidza jauniešiem pašpārliecību, ka viņu viedoklis skolas vides uzlabošanai un skolēnu problēmu risināšanai tiek uzklausīts un līdzdarbošanās ir ļoti nozīmīga. Aktivitātēs tik izveidoti vairāki video materiāli un podkāsti ar ko pašpārvaldes dalās arī pēc projekta īstenošanas, lai uzrunātu skolēnus būt aktīviem un nesēdēt malā. Kopīgās apmācībās, skolēniem bija vairāk iepazīties ar skolotājiem un tika izveidotas ciešākas saiknes, lielāka uzticēšanās un savstarpējā sadarbība. Aktivitātēs skolēni parādīja sevi, ka var uzņemties atbildīgas lomas un ka arī skolotāji var daudz ko mācīties no skolēniem caur neformālo izglītību.
Šī projekta īstenošanas process ietekmēja arī Valmieras novada izglītības pārvaldes darba attīstību, kur vairāk uzmanības tika pievērsts neformālajai izglītībai un tās nozīme ikdienas mācību procesa uzlabošanā, kā arī veidojās skolēnu un skolotāju savstarpējai uzticībai. Skolēni, kas aktīvi iesaistīsies skolas dzīvē un līdzdarbosies lēmumu pieņemšanas procesā skolas līmenī, Šobrīd ir drosmīgāki un ir izveidojusies skolu un jaunatnes lietu speciālistu ciešāka sadarbība. Šobrīd plānojas tikšanās ar novada lēmuma pieņēmējiem un turpmākos starptautiskos sadarbības projektos iespējams arī paudīs savu viedokli Latvijas un ES līmenī.
Publicitāte https://www.valmierasnovads.lv/septinas-valmieras-novada-skolas-isteno-projektu-skolenu-pasparvalzu-attistibai/